cv-mall-exempel

advertisement
Curriculum Vitae – CV
Förnamn Efternamn
Adress
Postnr Ort
Personnr: XXX
Telefon: XXX
E-post: XXX
UTBILDNINGAR
Högskoleingenjör maskin, 120 p, Högskolan Väst
CAD, 7,5 hp, Högskolan Skövde
Internutbildning i CAD
4-årig tekniskt gymnasium, Trollhättan
2000-2003
Hösten 2008
2004
1988-1990
ARBETSLIVSERFARENHET
Produktionstekniker, ”Plåtverkstadsföretaget AB”.
Kort beskrivning av funktion och arbetsuppgifter.
Dec 2013–pågående
CNC-beredare, ”Smedjan AB”.
Kort beskrivning av funktion och arbetsuppgifter.
2004-2013
SPRÅK
Svenska
Engelska
Modersmål
Flytande i tal och skrift
CV-informationen intygas av
Närmaste chef: Chefs namnteckning
Sökande: Sökandes namnteckning
Download