Planering 9A läsåret 2015

advertisement
Planering 9A läsåret 2015
Biologi:
Höstterminen: Hud, njurar, skelett, muskler, hjärnan, nervsystemet, sinnesorganen
Droger(Narkotika).
Vårterminen: Genetik, evolution, hållbar utveckling.
Kemi:
Höstterminen: Atomen och det periodiska systemet,
Vårterminen: Syror, baser och salter, Elektrokemi, kemiska reaktioner.
Fysik:
Höstterminen: Atom- och kärnfysik, Krafter, rörelse och arbete.
Vårterminen: Magnetism, Elektrisk effekt och energi, Energikällor och energiomvandlingar,
Astronomi.
Teknik:
Höstterminen: Hållfasthet, ritteknik, Eldistribution och elsäkerhet,
Vårterminen: Transport och motorer, elektronik.
Vecka
34
35
36
37
38
39
40
Onsdagar
Bi
___
43
44
45
Skelett
Sovmorgon
Eget arb sjukdomar
Eget arb sjukdomar
Redovisning
sjukdomar
Hjärnan och
nervsystemet
Hjärnan och
nervsystemet
Kraft, rörelse, arbete
LOV
Kraft, rörelse, arbete
46
47
48
49
50
51
Kraft, rörelse, arbete
Atomen/per systemet
Atomen/per systemet
Atomen/per systemet
Prov
Atom och kärnfysik
41
42
Torsdag
Fy
Hud
Klassens dag
Muskler
Prov
Eget arb sjukdomar
Eget arb sjukdomar
Atomen/per systemet
Hjärnan och
nervsystemet
Hjärnan och
nervsystemet
Kraft, rörelse, arbete
LOV
Kraft, rörelse, arbete
Kraft, rörelse, arbete
Atomen/per systemet
Atomen/per systemet
Atomen/per systemet
Atom och kärnfysik
Atom och kärnfysik
Torsdag
Ke
Njurar
Klassens dag
Muskler
Eget arb sjukdomar
Eget arb sjukdomar
Eget arb sjukdomar
Atomen/per systemet
Fredagar
Tk
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hjärnan och
nervsystemet
Hjärnan och
nervsystemet
Kraft, rörelse, arbete
LOV
Kraft, rörelse,
arbete
Gymnasiemässa
Atomen/per systemet
Atomen/per systemet
Atomen/ persystemet
Atom och kärnfysik
Atom och kärnfysik
Hållfasthet
Broar
Broar
LOV
Broar
Broar/frågor
Prov
Ritteknik
Ritteknik
Ritteknik
Ritteknik
Download