Planering 9A läsåret 2015

advertisement
Planering 9A läsåret 2015
Biologi:
Höstterminen: Hud, njurar, skelett, muskler, hjärnan, nervsystemet, sinnesorganen
Droger(Narkotika).
Vårterminen: Genetik, evolution, hållbar utveckling.
Kemi:
Höstterminen: Atomen och det periodiska systemet,
Vårterminen: Syror, baser och salter, Elektrokemi, kemiska reaktioner.
Fysik:
Höstterminen: Atom- och kärnfysik, Krafter, rörelse och arbete.
Vårterminen: Magnetism, Elektrisk effekt och energi, Energikällor och energiomvandlingar,
Astronomi.
Teknik:
Höstterminen: Hållfasthet, ritteknik, Eldistribution och elsäkerhet,
Vårterminen: Transport och motorer, elektronik.
Vecka
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Onsdagar
Bi
___
Torsdag
Fy
Hud
Klassens dag
Skelett
Muskler
Hjärnan/nervsystemet Hjärnan/nervsystemet
Hjärnan/nervsystemet Hjärnan/nervsystemet
Sinnesorganen
Sinnesorganen
Prov
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Atomen/per syst
LOV
LOV
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Prov
Atom och kärnfysik
Atom och kärnfysik
Atom och kärnfysik
Atom och kärnfysik
Redovisning
Kraft, rörelse, arbete
Kraft, rörelse, arbete
Kraft, rörelse, arbete
Kraft, rörelse, arbete
Narkotika
Narkotika
Torsdag
Ke
Njurar
Klassens dag
Muskler
Hjärnan/nervsystemet
Hjärnan/nervsystemet
Sinnesorganaen
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Atomen/per syst
Atomen/per syst
LOV
Atomen/per syst
Atom och kärnfysik
Atom och kärnfysik
Redovisning
Kraft, rörelse, arbete
Prov
Narkotika
Fredagar
Tk
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Hållfasthet
Prov
Ritteknik
Ritteknik
Ritteknik
LOV
Ritteknik
Inlämning
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Elsäkerhet
Download