Kapitel 3 Geometri ÅR 6 Arbetar i både 6A och 6B

advertisement
Kapitel 3 Geometri ÅR 6
Arbetar i både 6A och 6B-boken Matte Direkt Borgen
Vecka
45
Kapitel
Beting
Beting
Genomgångar
under veckan
Grön kurs
Blå kurs
Läxa, inlämning
veckan efter
Sidor i
boken
Sidor i
boken
Se separat
planering nedan
s. 68-69 6A
s. 68-69 6A
s. 64-65 6B
s. 64-65 6B
Utdelning
kapitelplan
Målgenomgång,
vad skall du ha
lärt dig efter
detta kapitel.
Öva muntlig
matte utifrån
gammalt np.
s 70 6A
Rektangels area
s. 71 6A
Triangelns area
s. 72 6A
Bas och höjd
s. 73 6A
Mer om
triangelns area
46
Sammansatta
figurer
Fyrhörningar
47
84-85 6A
Area
86-87 6A
s. 74 6A
s. 75 6A
s. 76-77 6A
s. 88 (6a)
Olika trianglar
s. 78-79 6A
Geometriska
objekt
s. 80 6A
89 (6a)
Symmetri
s. 120-121
bryggan bas
s. 120-121
bryggan bas
s. 139 6B
s. 139 6B
s. 104-105
bryggan bas
s. 104-105
bryggan bas
Vinklar
Muntliga nationella
prov i små grupper
s. 128 6B
Cirklar
S. 66 6B
74 (6b)
Cirkelns
omkrets
S. 67 6B
75 (6b)
Cirkelns area
S. 70-71 6B
76 (6b)
Cirkeldiagram
S. 82-83 6A
77 (6b)
DIAGNOS
S. 73 6B
S. 82-83 6A
om 3-4 personer
under alla
matematiklektioner
under veckan.
S. 68-69 6B
S. 73 6B
48
Genomgångar
med det på röd
kurs
Arbeta vidare
efter
instruktioner
på blå eller
röd kurs
eventuellt
utmaningen
sid 96-97 6a
Arbeta vidare
efter
instruktioner
på grön kurs
eller angivna
extra
uppgifter på
lösblad
Diagnos in på
onsdagen 30
november eller
fredagen den 2
december
s. 82-83 6b
49
Arbeta vidare
efter
instruktioner
på blå eller
röd kurs
eventuellt
utmaningen
sid 96-97 6a
Arbeta vidare
efter
instruktioner
på grön kurs
eller angivna
extra
uppgifter på
lösblad
s. 82-83 6b
50
Arbeta vidare
efter
instruktioner
på blå eller
röd kurs
eventuellt
utmaningen
sid 96-97 6a
s. 82-83 6b
Arbeta vidare
efter
instruktioner
på grön kurs
eller angivna
extra
uppgifter på
lösblad
Läs igenom kapitlets
sammanfattning på
s. 94-95 6A-bok
s. 81 6B-bok
Repetitionsuppgifter
på kapitlet finns på
sidan 154-155 6A
s. 126-127 6B
s. 129-131 6b
PROV på fredagen
den 16 december
Praktiska mattelektioner, Onsdagar 10.20-10.50
1. Gör rektangel i storlek 2x9 och 3x6. Rita och klipp ut
Beräkna area och omkrets på din rektangel. Skriv på svaret på din
rektangel. Jämför med din kamrat. OBS, SPARA PÅ DEN TILLS
NÄSTA VECKA.
Diskutera två och två vad ni kommer fram till angående omkretsen och
arean.
Avslutande diskussion i helklass
2. Använd rektanglarna från förra veckan. Klipp isär dem så att du får en
rätvinklig triangel.
Beräkna area och omkrets på din triangel. Skriv på svaret på dina trianglar.
Jämför med din kamrat.
Diskutera två och två vad ni kommer fram till angående omkretsen och
arean.
Jämför med arean och omkretsen på din rektangel från förra veckan.
Vad kommer du fram till?
Gå igenom formlerna för arean för rektangel och triangel och jämför dem
ihop med klassen. Ser de någon skillnad/likhet. Låt dem prata om det,
sedan upp till diskussion i klassen.
3. S. 81 i 6a-boken. Kopiera upp och låt eleverna klippa ut och testa
vilken/vilka som blir en kub.
Ta med kuben i plast som vi har i ma-skåpet i depån, eller barnens klossar
hemifrån.
4. Sant eller falskt s. 81, 6a-boken.
EPA-modellen. Fundera själv först på vad du tycker, om det är sant eller
falskt.
Prata med din granne om resultatet och diskuterar era resultat.
Obs, ha med geometriska figurerna även idag.
Gå igenom i helklass.
5. Arbeta tillsammans s. 72 6B-boken.
Klockan och grader som visan har snurrat. Kan vara bra att ha med grad-skivor.
Läxor för bok 6A/6B
Alla veckor, öva på det som du behöver öva på NOMP eller BINGEL.
v. 45
Till tisdag:
se på filmen Matematik 5 - Jämföra tal i bråkform,
strategier för att tänka när man skall jämföra olika tal i bråkform.
https://www.youtube.com/watch?v=k_FhHpV-v-Q
till fredagen:
Se på film om geometrins omkrets och area.
Matematik 6 – omkrets och area. (cirka 8 min) Handlar om omkrets och area för
rektangel, kvadrat, triangel, cirklar.
https://www.youtube.com/watch?v=_ouneebCcZE
v. 46
onsdag
7 – Geometri – olika sorters trianglar. Rätvinklig, likbent och liksidig triangel gås
igenom här. Titta de tre första minuterna, det som kommer efter skall ni lära er
nästa år.
https://www.youtube.com/watch?v=tP30777con8
v. 47
Info: Denna vecka kommer det vara muntliga nationella prov i olika små grupper.
Läxa:
måndag
Se på film om vinklar och hur man använder en gradskiva.
Matematik 6 – vinklar (se fram till 13 minuter kollar ni, de sista 6 minuterna är
lite överkurs just nu)
https://www.youtube.com/watch?v=S3RSSGwJSnY
tisdag
Matematik 6 – geometriska objekt.
https://www.youtube.com/watch?v=xIrtT7TCHFE
Onsdag
Cirkelns omkrets
7 – geometri – cirkelns omkrets
https://www.youtube.com/watch?v=77hgK73xlF8
v. 48
diagnos område geometri in onsdag eller fredag
Räkna i din bok om du känner att du inte hinner färdigt i tid.
v. 49
gå tillbaka och repetera det som du är osäker på i kapitlet
Fördjupa dig inför provet på röda sidor
v. 50
öva inför provet, läs igenom sammanfattning och gör repitionsuppgifter inför
provet.
Fredag den 16 december prov på området geometri
De som vill öva lite extra på
Multiplikation och division med 10, 100 och 1000 kan se följande film.
Matematik 5 - Multiplikation och division med tal som slutar på 0
https://www.youtube.com/watch?v=msQeSnvTlc4
Matematik 6 - Multiplikation med decimaltal
https://www.youtube.com/watch?v=N5VVTg69Z4Y
Multiplikation flersiffriga tal med ensiffrigt tal.
Matematik 5 - Multiplikation med en flersiffrig faktor
Se första 4 minuterna och 20 sekunderna, för det är den metoden ni skall arbeta
med.
https://www.youtube.com/watch?v=dAUhEe8c8q4
Division
Matematik 5- division med flersiffrig täljare.
Se på delar av filmen tid 0-3.40 samt 7.40-12.30. De metoder som visar där är
kort division och liggande stolen. I mitten av filmen är en metod vi inte arbetar
med just nu.
https://www.youtube.com/watch?v=8Ku54ArtzpU
Substraktion
Algoritm, se första delen av filmen mellan tid 0-4.30. inte slutet av filmen för där
räknar han med talsortsräkning och ni skall lära er algoritmer.
Matematik 5 – substraktion av flersiffriga termer
https://www.youtube.com/watch?v=PH1PGaN-QZE
Addition
Algorim, se första delen av filmen, fram till cirka 5 minuter. Se inte resten för där
räknas det med talsortsräkning och ni skall lära er algoritmer.
Matematik 5 – addition av flersiffriga termer
https://www.youtube.com/watch?v=lj92sZIL6ik
Är det något annat man känner att man är osäker på, så kan man gå in på youtube
och söka
matematik 4 - jan magnusson. Då har han olika genomgångar för matematik som
riktar sig för det som man gick igenom i årskurs 4 i matematiken.
Matematik 5 – jan magnusson. Då riktar han sina genomgångar för innehållet i
årskurs 5.
Matematik 6- jan magnusson. Då riktas det mot innehållet för årskurs 6, men lite
extra info om vissa metoder.
e1m0h . här är det en lärare som heter Tobias Kroon och undervisar år 7-9 i
matematik. Lite mer utmanande genomgångar för er som kommit lite längre i år 6.
Download