utblick - Nikola.nu

advertisement
UTBLICK
NIKOLA
Djurönäset, 2010 10 21
Märta Lauritzen, Uroterapeut,
Karolinska Universitetssjukhuset
M Lauritzen
Urologidagar okt 2010 / Malmö
 ”Hjälpmedel kostar”
Lena Broddeskog fick stort intresse
 Utredning
 Behandling
 Läckagemätning
Sparar pengar och ökar nöjdhet
Presenterat vid Nikola 2009
M Lauritzen
ICS aug 2010, Toronto
 Studie av följsamhet
till riktlinjer inom
äldrevård i England
 Resultat: införandet
av examinerad kurs i
blåsrubbningar för
blivande geriatriker
M Lauritzen
Axplock från ICS
 Specialized nurses
 Nurse practitioners
 Står sig
 Självhjälpsprogram
 Patientens önskemål
styr behandling
M Lauritzen
Axplock från ICS
 Stamceller
 Tarmrubbning
 Nokturi
 Wound Ostomy and Continence Nurses
M Lauritzen
Global Forum on Incontinence
apr 2010, Prag
Ekonomi
Vård
QoL
Prevention
Kommunikation
M Lauritzen
Prevention
Varför får DU inkontinens?
Kan DU förhindra det?
Låt bli:
övervikt, åldrande, graviditet,
förlossning, infektioner, diabetes mellitus,
demens, neurologiska sjukdomar… ??
Realistiskt - väsentligt?
M Lauritzen
Vård / Kommunikation
Anhörigvårdare
Irland
Tyskland
Sverige?
M Lauritzen
Kommunikation
21% husläkare (UK, Pd, F) frågar aldrig om
blåsproblem
Information – Kunskap – Tillgänglig vård
inkontinensvecka 21-27/6 2010 - ICS
hemsidor (jfr SINOBA)
informationsmaterial
utbildning o konferens
M Lauritzen
Ekonomi
”Ekonomiska analyser måste peka på bästa nytta”
Rosanna Tarricon, prof hälsoekonomi
Överaktiv blåsa kommer att öka med 26%
2000 – 2020
Kostnader för rutinvård ökar mest
”Konsekvenser” av UI o ÖAB utgör 49% av den
totala kostnaden
(tysk studie)
M Lauritzen
KINA
(Guo Ping)
 Ökande äldre befolkning
 Brist på vårdplatser
 2,8 miljoner sängar borde vara 8 miljoner
 Brist på sjukvårdspersonal
 20 000 certifierade vårdare (?) borde vara
flera miljoner
 Brist på anhörigvårdare
 små familjer förstör gamla familjetraditioner
M Lauritzen
KINA
(Guo Ping)
 Åtgärder






Höjd pension
Stärker äldrevård
Ser över ”välfärdssystem”
Satsning på volontärer
Riktlinjer
Utvecklar boendestrukturer
M Lauritzen
Budskap
 Människor på institution ska kunna bevara




sin värdighet
(Adrian Wagg)
Arbeta med EU, standards etc
Utbildning - till alla
(Bob Freeman)
Skapa struktur och möjlighet att stanna
hemma
(Ian Milsom)
”I think this is a consumer driven disease”
(Diane Newman)
M Lauritzen
Download