2015-01-26 Körutiner Baldersro förskola Valla Gränd 4 136 41

advertisement
2017-07-15
Körutiner
Baldersro förskola
Valla Gränd 4
136 41 Handen
Barn som bor i Sverige och stadigvarande vistas (mantalskrivna) i Haninge kommun
har från och med ett års ålder till dess barnet börjar förskoleklass eller grundskola
rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
Balderso förskola är med i Haninge kommuns gemensamma kö och följer de regler
som Haninge kommun utgår ifrån.
Vårdnadshavare använder samma rutin som för att ställa sig i kommunens kö, via etjänsten www.haninge.se och vidare till ”att söka förskola”, där familjen registrerar
sina uppgifter, önskemål om startdatum samt vilka förskolor man vill stå i kö till.
Via www.pysslingen.se/balderso finns en länk ”Ställ ditt barn i kö” som går direkt till
Haninge kommuns sida för köplacering.
Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.
1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 2a kap 9§
skollagen. Efter särskild prövning och kontakt med Socialtjänsten.
2. Barn med syskon som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före
andra barn.
3. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma
kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går
före yngre.
Fristående/enskilt drivna förskolor tillämpar samma regler för intag av barn som de
kommunala verksamheterna, förutom den 3-månaders regel som finns i Haninge
kommun för att erhålla plats.
Ansökningsdatum är det datum då vårdnadshavaren anmält sitt barn i kö.
Ytterligare frågor besvaras av Baldersro förskola eller Barn och
Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun.
Jessica Wingenfeldt förskolechef på Baldersro förskola
072-5040461, [email protected]
Helene Haist administrativ handläggare i Haninge kommun
08-6067992
Varmt välkomna på besök för att se vår verksamhet
Besök på förskolan tar vi emot sista fredagen varje månad kl 8.30-9.30.
Ring eller maila gärna innan så vi vet vilka och hur många som kommer.
Förskolechef Jessica Wingenfeldt, [email protected]
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
Download