OH-mall Södertörn

advertisement
Äldreomsorg - årets rapport
• Kvalitetsnyckeltal och ekonomiska nyckeltal
• Bilaga med jämförelser 2010-2012
1
Hemtjänst
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö
49
46
49
44
40
37
41
Kostnad/
Inv 65 +
11 894
13 082
11 020
11 249
6 981
19 753
11 213
Nöjdhet
74
92
87
85
87
85
86
Valfrihetssystem
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kvalitetsindex
2
Vård och omsorgsboende
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö
52
65
54
59
63
48
54
Kostnad/
Inv 65 +
26 126
23 879
33 546
20 978
32 295
25 715
23 561
Nöjdhet
70
80
78
77
74
79
77
Valfrihetssystem
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Kvalitetsindex
3
Utmaningar i ett valfrihetssystem
• Konkurrensneutralitet
• Beställare och utförare
• Valfrihet och vårdplanering
• Biståndshandläggarens roll
• Uppföljning och granskning
4
Tack för idag!
5
Download