stöd till anhöriga

advertisement
?
KAN DET VARA SÅ ATT...
??
Du har en son som har ADHD
och på senare tid även missbrukat
alkohol. Du har svårt att nå fram till
honom, och undrar hur han kan få
hjälp, och hur ska du själv orka?
?
”Tänk att ingen har talat med
mig om hur det kan vara för
oss anhöriga, på alla dessa
år som min fru har varit sjuk.
Hon har ju fått hjälp, men det
är först idag som någon uppmärksammar mig. Det känns
viktigt och mindre ensamt.”
?
Du är gift med en man som har mått
psykiskt dåligt i flera år. Nu behöver du
få prata med någon som förstår din och
din mans situation.
?
?
?
stöd till
anhöriga
För dig som har en familjemedlem eller
vän med psykisk ohälsa eller har ett
missbruk/beroende. Du kan vara barn,
ungdom eller vuxen.
Man till psykisk sjuk fru
?
Du är pappa till två barn. Deras mamma är
psykiskt sjuk och du vill veta hur du kan prata
med barnen om mamma och hennes situation. Du kanske själv behöver stöd eller bara
träffa andra i liknande situation.
© Botkyrka kommun, Juni 2016
?
ANHÖRIGSTÖD TILL BARN OCH VUXNA
?
”När jag har knuten i magen
vill jag gå till skolkuratorn,
men min lärare säger att jag
bara får gå var tredje vecka.”
11-åring som har förälder med
psykisk ohälsa och missbruk
© Botkyrka kommun, juni 2016
”Att vända mig till er är det
bästa jag någonsin gjort
för mina barn!”
Trebarnspappa med ex-fru
med psykisk ohälsa och
missbruk
”Alla anhöriga som har behov av
information och stöd har rätt till
det enligt socialtjänstlagen.”
Socialstyrelsen
STÖD TILL ANHÖRIGA –
VARFÖR DÅ?
När en familjemedlem eller vän mår dåligt påverkar det ofta även dig och ditt liv, som barn och
som vuxen. Den som mår dåligt kan förstås få
egen hjälp, men tänk på att även du som anhörig
kan behöva information, kunskap och stöd i en
svår situation. Det kan underlätta både din egen
vardag och relationen med den som är sjuk/har en
funktionsnedsättning.
FÖR BARN OCH
UNGDOMAR UPP TILL 18 ÅR
BRA — Barns rätt som anhöriga
Du har rätt att få veta mer om dina föräldrars sjukdom eller funktionsnedsättning och hur det kan
påverka hela familjen. Du kanske har egna funderingar och frågor som du vill ha svar på. Du kanske
vill veta vad det finns för stöd eller information för
dig, och för dina föräldrar.
Så går det till…
Först berättar vi om BRA-samtal och ger exempel
på vad andra barn och ungdomar har tyckt varit
bra. Vi träffas gärna tillsammans med dina föräldrar
första gången – om du vill det. Sen bestämmer du om
du vill träffas igen, en eller två gånger.
Barnkraft – lärande och avkopplande
grupper för förälder med psykisk ohälsa
och för deras barn.
Gruppträffar för föräldrar med psykisk ohälsa, och
för deras barn. Vi träffas sammanlagt nio gånger. Vid
tre av de tillfällena ses barn- och föräldragrupperna
tillsammans. Alla som vill får möjlighet att dela erfarenheter med andra. Det skapar trygghet och bättre
förståelse för egna upplevelser och känslor. Då kan
man tänka lite positivare om framtiden. Vi pratar, fikar
och gör aktiviteter utifrån olika teman. Det är max åtta
personer i varje grupp.
FÖR VUXNA FRÅN 18 ÅR
Individuellt stöd
Vi pratar om det som är viktigt för dig just nu, vilket
stöd du skulle vilja ha eller om du bara vill ställa några
frågor. Vi kan ge dig personlig rådgivning då du vill ha
det. Vi vägleder också vidare till andra verksamheter
där du eller den som är sjuk/har en funktonsnedsättning kan få mer hjälp.
Föreläsningar och informationstillfällen
Vi bjuder in till träffar om olika diagnoser och
behandlingar, forskningsresultat, anhörigsituationen, stöd och hjälp för den som har diagnosen
och för anhöriga.
Andra verksamheter som ger stöd till
dig som anhörig
På kommunens hemsida finns mer information
om andra verksamheter som också kan vara till
hjälp för dig. Du kan naturligtvis ringa eller mejla
anhörigsamordnaren för frågor.
INFORMATION OCH KONTAKT
Information hittar du på vår hemsida:
www.botkyrka.se/anhorigstod. Vi annonserar
dessutom aktuella aktiviteter i lokaltidningens
kommunannons.
Du kan också ringa eller mejla till:
Margaretha Hartzell, anhörigsamordnare
Telefon:...... 08-530 617 67
E-post:........ [email protected]
Studiecirklar och andra anhöriggrupper
Att få träffa andra i likande situation, som förstår
hur det kan vara, känns bra. Träffarna leds av erfarna
gruppledare, där du som anhörig och ditt liv står i
fokus. Anmäl ditt intresse så berättar vi mer.
”Om jag inte hade fått kontakt med dig
så skulle jag fortfarande bära tunga skuldkänslor. Jag visste ju inte om jag gjorde rätt mot
min dotter.”
Mamma till dotter med psykisk ohälsa och missb
ruk
Download