Att vara kontaktperson

advertisement
VAD
FÅR DU I
ERSÄTTNING?
Som kontaktperson får du ett mindre
skattepliktigt arvode som ersättning för
din arbetsinsats. Summan varierar bl.a.
beroende på insatsens omfattning. Utöver
arvodet får du som kontaktperson en
Har du ett intresse av att bli kontaktperson är du varmt välkommen att kontakta
oss så bokar vi ett möte för intervju. Då
har du möjlighet att berätta lite om dig
och dina intressen. Och så får vi tid att
berätta mer om vad det innebär att vara
kontaktperson.
ersättning för de omkostnader som du
och barnet/ungdomen eller den vuxne har
när ni utövar era aktiviteter. Arvode och
omkostnadsersättning följer SKL:s
(Sveriges Kommuner och Landsting)
rekommendationer.
Individ– och familjeomsorgen
Box 99
362 22 Tingsryd
Telefon: 0477-44326
Besöksadress:
Södra Storgatan 92
362 22 Tingsryd
Att vara
kontaktperson
Om att vara
kontaktperson
VEM
KAN BLI KONTAKTPERSON?
Socialtjänsten i Tingsryd söker människor som har
möjlighet och vilja att hjälpa någon annan. Den vi
söker ska vara en trygg person med en stabil social
VAD
INNEBÄR DET ATT VARA
situation. Innan vi förordnar någon som kontaktper-
KONTAKTPERSON?
son görs en intervju, vilken sedan blir ett underlag
Att vara kontaktperson innebär vanligtvis att du
för bedömning och godkännande. Varje blivande
är engagerad i barnets/ungdomens eller den
kontaktperson får dessutom ge sitt medgivande till
vuxnes vardagsliv, vilket kan betyda att ni träf-
att socialtjänsten begär registerutdrag hos befintliga
fas en eller flera gånger per månad. Vad ni gör
sociala register, brotts– och misstankeregister samt
när ni träffas är individuellt beroende på intres-
kronofogdens register. Socialtjänsten försöker att
VARFÖR
sen och mål för uppdraget. Tanken är att kon-
matcha kontaktperson och barn/ungdom eller en
PERSONER?
taktpersonen ska bli en stödjande vän som finns
vuxen efter bl.a. intressen för att man ska ha så stor
där för barnet/ungdomen eller den vuxna.
chans som möjligt att trivas ihop.
BEHÖVS KONTAKT-
Orsaken till att man behöver en kontaktperson
kan variera. Ofrivillig ensamhet och isolering är
ett problem som kan bidra till att barn, ungdomar
och vuxna ibland kan behöva extra stöd och
uppmuntran.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards