Den marknadsstyrda beroendevården maj-17

advertisement
Den marknadsstyrda beroendevården
- från drogfria behandlingsalternativ till medikalisering
och medicinering
 LARO-behandling - Den svåra balansen mellan en livräddande behandling
med metadon och dödliga förgiftningar med samma läkemedel.
 Situationen på ”plattan ” - Förekomst av personer i LARO-behandling
som köper och säljer droger och vilka konsekvenser det får för
droghandeln i stort.
 Situationen inom Socialtjänsten – Hur medikalisering, byråkratisering och
ekonomistyrning enligt NPM (New Public Management ) påverkar
socialtjänsten .
Gunnar Ågren, läkare, tidigare generaldirektör
Anne-Marie Strömberg, socialarbetare, fackligt aktiv
Lennart Karlsson, kommissarie, Svenska narkotikapolisföreningen
Anna Fugelstad, forskare Karolinska Institutet
Tisdag den 16 maj kl 18.00 i ABF-huset Sveavägen 41
Arrangörer
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards