En liten varning!

advertisement
En liten varning!
Denna sommar har varit fylld av fästingar, under de över 20 år jag haft hundar har jag inte plockat så
många fästingar som i år. Bara igår, efter en svamptur i skogen plockade jag över 60 fästingar på
mina två hundar! Dessutom verkar Borrelia och Anaplasma ha blivit mer vanligt förekommande.
Senaste tiden har jag i min närhet haft flera hundar som drabbats, jag har också mottagit samtal från
hundägare av flera olika raser som funderat på att avliva sina älsklingar eller omplacera dem då de
trott hunden blivit galen. Alla hundar har varit vuxna hundar i sina bästa år som ”helt plötsligt” börjat
bete sig konstigt, vakta mer, blivit aggressiva flera av dem har helt oprovocerat gjort utfall och ibland
bitit, ibland familjemedlemmar, ibland gäster.
Efter att ha pratat med dessa hundägare har jag fått reda på att beteendet egentligen ändrats över
en lite längre period då hundarna inte orkar träna, eller visar ovilja till sånt som varit jätteroligt
tidigare…
Nu vill jag uppmana er alla därute: Om er hund inte är som vanligt, beter sig konstigt, vaktar mer,
verkar oprovocerat aggressiv eller helt enkelt inte vill så ta den till en veterinär och be dem kolla
igenom hunden och ta blodprover! Det är värt pengarna att hitta dessa sjukdomar i tid!!!
Och till nästa fästingsäsong: Behandla hundarna med fästingmedel! Fästingmedel kan ge
biverkningar, men det är betydligt vanligare och betydligt värre, men framförallt dyrare om hunden
blir sjuk!
Borrelios orsakas av spiroketer tillhörande gruppen B. burgdorferi. Både människor och djur
smittas via bett av infekterade fästingar (Ixodes spp.). Fästingen Ixodes ricinus är mycket
vanligt förekommande i stora delar av Sverige.
Minst sex olika Borrelia species har påvisats hos hund. I Sverige ses arterna B. afzelii och B.
garinii, i mindre utsträckning B. burgdorferi sensu stricto.
Symtom smittöverföring från fästingen kan ske efter att den sugit blod under ett par dygn.
De flesta infekterade hundar (upp till 90 procent) utvecklar aldrig kliniska symtom. Hos ett
fåtal djur migrerar bakterien från huden till bindväv, inklusive leder, i närheten av
fästingbettet. Klinisk sjukdom utvecklas hos dessa individer, troligen delvis som en följd av
kroppens inflammatoriska svar. Patogenesen är dock oklar.
Inkubationstiden har vid experimentella infektioner varit två till fem månader.
Inga specifika hematologiska fynd finns beskrivna för Borrelios. De symtombeskrivningar
som återfinns i litteraturen härrör till största delen från infektion med de Borrelia species
som dominerar i Nordamerika. Kliniska symtom som beskrivs som typiska är feber,
inappetens, slöhet, lymfadenopati och vandrande hälta relaterad till polyartrit. En inom en
vecka övergående hudrodnad kan utvecklas vid platsen för fästingbettet. En rad olika andra
syndrom har i litteraturen kopplats till seropositivitet avseende borrelios, det vill säga utan
fastsälld diagnos. Feber och polyartrit har dock dokumenterats med hjälp av experimentell
infektion.
Granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien A. phagocytophilum som sprids via fästingar
(Ixodes spp.) som är mycket vanligt förekommande i stora delar av Sverige. Både människor
och djur infekteras av A. phagocytophilum via bett av infekterade fästingar. Undantag har
påvisats i form av transplacental infektion hos nöt och perinatal smitta hos människa. Via
Smittskyddsinstitutets hemsida nås förebyggande råd avseende fästingexposition och
information om sjukdomen hos människa.
Symtom smittöverföring från fästingen kan ske efter den sugit blod under ett till två dygn.
Att A. phagocytophilum infekterar neutrofiler är väl dokumenterat, men exakt hur agens
orskar de sjukdomssymtom som ses hos en del infekterade individer är inte känt.
Subklinisk infektion är hos hund en mycket vanlig följd av infektion med A. phagocytophilum.
I de fall infektionen orsakar symtom kan efter en inkubationstid på en till två veckor
ospecifika symtom som feber, slöhet och anorexi ses. Vanliga symtom är också generella
tecken på smärta, stelhet, ömhet och hälta med påföljande ovilja att röra sig.
För mer information om sjukdomarna kan ni antingen googla eller gå in på SVA:s hemsida sva.se
Av: Veronica Ferreira Krantz, kennel Gosilandias – Avelsråd RfG
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards