Flykthuva SR 77

advertisement
Flykthuva SR 77-2 Smoke/Chem
Sundströms nya flykthuva är
avsedd för utrymning vid brand
och kemikalieolyckor
- Huvan är tillverkad i kemikalie beständigt och flamsäkert
material
- Filterkombinationen skyddar
mot alla typer av gaser/partiklar
- Högeffektivt partikelfilter (P3)
- Lång lagringstid - 7,5 år
- Beredskapsväska i nylon som
kan fästas i bältet
- Enkel att ta på och tillpassa
- Två storlekar S/M och M/L
- Serviceprogram tillgängligt
- Innermask i silikon för maximal
skyddseffekt och bekvämlighet
SR 77-2 Smoke/Chem
är avsedd för utrymning vid brand
och kemikalieolyckor
SR 77-2 Smoke/Chem är ett filtrerande andningsskydd i kombination med huva för användning vid utrymning under brand
och vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms
halvmask i silikon som är monterad i en huva tillverkad av
flamtåligt och kemikaliebeständigt material.
Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering.
Huvan finns i två storlekar (Small/Medium och Medium/Large)
som passar de flesta vuxna och tonåringar.
SR 77-2 S är godkänd för stationär förvaring.
SR 77-2 M är godkänd även som portabel flykthuva. Huvorna
är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. SR 77-2 M levereras
dessutom i en smidig beredskapsväska av nylon, som kan fästas i bältet.
Huvan är utrustad med gasfilter SR 331-2 ABEK1-CO och
partikelfilter SR 510 P3. Filterkombinationen skyddar mot
kolmonoxid och andra giftiga gaser och partiklar som kan
bildas vid brand.
Det förbättrade gasfiltret skyddar nu även mot följande
typer av gaser:
A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel,
vars kokpunkt överstiger +65°C.
B1, oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte
och cyanväte.
E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.
K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.
Partikelfilter SR 510 P3 skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar inklusive bakterier, virus och radioaktiva
partiklar.
SR 510 P3 avskiljer 99,997 % av föroreningarna i luften. Det
betyder att luften blir 33 000 gånger renare bakom filtret än
framför (standarden föreskriver 2 000 gånger renare).
SR 77-2 Smoke/Chem är godkänd enligt
EN 403:2004 och EN 14387:2004.
Varning!
Flykthuvan ska endast användas
för flyktändamål och inte som
insatsutrustning.
Flykthuva SR 76-2 Chem
är avsedd för utrymning vid
kemikalieolyckor.
SR 76-2 Chem är ett filtrerande andningsskydd i kombination
med huva för användning vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad
på Sundströms halvmask i silikon vilken är monterad i en huva
tillverkad av kemikaliebeständigt material. Huvan kan snabbt
och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två
storlekar (Small/Medium och Medium/Large) som passar de
flesta vuxna och tonåringar. Huvan är som standard utrustad
med kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3.
Filterkombinationen skyddar mot alla typer av partiklar
och följande typer av gaser:
A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars
kokpunkt överstiger +65°C.
B1, oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte
och cyanväte.
E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.
K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.
Hg, kvicksilverånga.
Partikelfilter SR 510 P3 skyddar mot alla typer av
partikelformiga föroreningar inklusive bakterier,
virus och radioaktiva partiklar.
SR 76-2 S är godkänd för stationär förvaring.
SR 76-2 M är godkänd även som portabel flykthuva.
SR 76-2 Chem är godkänd enligt EN 403:2004 och
EN 141:1990.
Huvorna är vakumförpackade i en aluminiumpåse.
SR 76-2 M och SR 77-2 M levereras dessutom i en
beredskapsväska av nylon, som kan fästas i bältet.
Serviceprogram
Förutsatt att huvorna alltid servas inom revisionsperioden (7,5 år) och att aluminiumförpackningen är obruten har huvorna
ingen begränsad livslängd. Vid varje servicetillfälle kommer Sundström att undersöka och serva huvan samt byta ut de
komponenter som behöver ersättas för att säkerställa att den kommer att vara i fullgott skick under ytterligare 7,5 års
lagringstid. Servicekonceptet kan lite förenklat beskrivas som en försäkring som ger användaren ett "flyktskydd" så länge
som han/hon beslutar sig tillhöra systemet.
Teknisk specifikation SR 77-2 Smoke/Chem
SR 77-2 EN 403:2004,
EN 14387:2004
>50
50
-
590 g
1 000 g
-
120x120x170 mm
-
-
7,5 år
-
-
Avskiljningsgrad, Natriumklorid NaCl
>99,997 %
94 % 99,95 %
Avskiljningsgrad, Paraffinolja
>99,997 %
-
99,95 %
Kolmonoxid CO, 0,25 %
30 min
15 min
-
Kolmonoxid CO, 0,50 %
30 min
15 min
-
Kolmonoxid CO, 0,75 %
30 min
15 min
-
Nominell skyddsfaktor
Vikt
Förpackningsstorlek
Lagringstid
Resistenstid
Kolmonoxid CO, 1,0 %
30 min
15 min
-
Akrolein C3H4O, 100 ppm
>100 min* 15 min
-
Klorväte HCl, 1 000 ppm
>36 min*
15 min
-
Cyanväte HCN, 400 ppm
>25 min*
15 min
-
A1, Cyclohexan C6H12, 1 000 ppm 110 min
-
70 min
B1, Klor Cl2, 1 000 ppm 130 min
-
20 min
B1, Cyanväte HCN, 1 000 ppm >40 min*
-
25 min
B1, Svavelväte H2S, 1 000 ppm
>210 min*
-
40 min
E1, Svaveldioxid SO2, 1 000 ppm 130 min -
20 min
K1, Ammoniak NH3, 1 000 ppm 130 min -
50 min
Teknisk specifikation
SR 76-2 Chem
SR 76-2
EN 403:2004,
EN 141:1990
Nominell skyddsfaktor
Vikt
Förpackningsstorlek
Lagringstid
>50
50
490 g
1000 g
120x120x170 mm
-
7,5 år
-
Avskiljningsgrad, Paraffinolja
>99,997 %
99,99 %
Avskiljningsgrad, Natriumklorid NaCl
>99,997 %
99,95 %
Resistenstid
A1, Cyclohexan C6H12, 1 000 ppm
95 min
70 min
B1, Klor Cl2, 1 000 ppm
120 min
20 min
B1, Cyanväte HCN, 1 000 ppm
B1, Svavelväte H2S, 1 000 ppm
E1, Svaveldioxid SO2, 1 000 ppm
K1, Ammoniak NH3, 1 000 ppm
Hg, Kvicksilverånga Hg, 13 mg/m³
50 min
25 min
>120 min*
45 min
40 min
20 min
105 min
50 min
> 200 tim*
100 tim
* Testet avbrutet, inget genombrott noterat.
Factory
Tel: +46 8 562 370 00
Fax: +46 8 562 370 20
Tel: +46 8 562 370 00
Fax: +46 8 562 370 60
PO Box 10056
SE-181 10 Lidingö
SE-341 50 Lagan
SwedenSweden
Visiting address:
Vasavägen 84
Visiting address:
Västergatan 4
www.srsafety.com
L11-2104
Head Office
dag. sthlm
Produkten tillverkas inom ett kvalitetssäkringssystem (ISO 9001) som är
godkänt av INSPEC Certification Services Ltd.
Download