Valbart utbud, Katedralskolan (individuellt val och

Valbart utbud, Katedralskolan
(individuellt val och programfördjupning)
Bild och form 1a1
Bioteknik
Dansträning
Engelska 7
Entreprenörskap
Ensemble 1
Företagsekonomisk specialisering
Film- och TV-kunskap
Film- och Tv-produktion 1
Filosofi 1
Filosofi 2
Fotografisk bild 1
Fysik 2
Fysik 3
Företagsekonomi 1
Historia 2
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering: Undersökande
beteendevetenskap
Idrott och hälsa 1- specialisering
Idrott och hälsa 2
Internationell ekonomi
Körsång 1
Latin - språk och kultur 1
Ledarskap och organisation
Litteratur
Marknadsföring
Matematik 2b
Matematik 3b
Matematik 5
Matematik specialisering: Linjär algebra
Moderna språk steg 1 - 6 i tyska, franska, spanska
Moderna språk steg 1 - 3 i danska, Italienska, japanska, kinesiska, ryska
och teckenspråk
Modersmål 1 och 2 samt aktiv tvåspråkighet
Samhällskunskap 3
Musik
Skrivande
Naturkunskap 2
Sociologi
Naturvetenskaplig specialisering: Astrobiologi
Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Naturvetenskaplig specialisering: Biologisk mångfald
Svenskt teckenspråk för hörande 1
Naturvetenskaplig specialisering: Experimentell fysik
Träningslära 1
Naturvetenskaplig specialisering: Medicinsk orienteringskurs
Politik och hållbar utveckling
Privatjuridik
Programmering 1
Psykologi 1
Psykologi 2b
Redovisning 2
Retorik
Retorik för dig som inte gillar att hålla tal
Retorik på engelska
Samhällskunskap 2