Öppna artikel

advertisement
KINA
ETT ÅR EFTER JORDBÄVNINGEN:
”Vi behöver fler praktiseran
Ett år har gått sedan den stora jordbävningen i Sichuan i Kina då 69 000
människor dog, hundratusentals skadades och fem miljoner blev hemlösa. Li Fuhong, professor i psykologi, var där och hjälpte många skadade.
Frilansjournalist Anita Shum har träffat honom i Kina.
F
em dagar efter jordbävningen
i Sichuan körde Li Fuhong 26
mil med bil för att komma till
det katastrofdrabbade området
och erbjuda sin hjälp. Där mötte han
Liu Yisi, 13 år, som låg på sjukhuset med
armen i bandage och läste en serietidning. Hans föräldrar vakade oroligt vid
hans sida. Men det var inte hans fysiska
skador som oroade föräldrarna.
- När jag kom till sjukhuset i Deyang
berättade personalen att pojken höll
hela avdelningen sömnlös. Varje natt
plågades han av mardrömmar och skrek
av ångest. Föräldrarna berättade om hur
han rev sig i håret, i ansiktet och slet sig
i kläderna medan han skrek: ”Mamma,
hjälp mig, pappa rädda mig!” Så brukade det hålla på i nästan tio minuter
och sedan vaknade han alldeles kallsvettig, säger Li Fuhong när vi träffas på
hans arbetsplats Southwest University i
provinsstaden Chongqing i Kina.
Han säger att Liu Yisi måste ha haft
änglavakt när hans skola rammades
och han begravdes under bråtet i sju,
åtta timmar. Pojkens fysiska skador var
ringa. Det var värre med hans psykiska
hälsa. Det visade sig att pojken hade
traumatiserats av händelsen. Li Fuhong
träffade många andra barn och vuxna
med liknande symtom.
– Jag såg många barn på sjukhuset
som mådde fruktansvärt dåligt och föräldrarna likaså. De hade svårt att glädja
sig över att barnen överlevt jordbävningskatastrofen för att sedan se dem
12
lida så mycket mentalt. De var mycket
oroliga över att deras barn skulle få psykiska men för resten av livet, fortsätter
Li Fuhong.
att Li Fuhong åkte till de
drabbade områdena var att han bjudits
in av gymnasieskolor i området. Rektorerna oroade sig över sistaårseleverna
som skulle göra högskoleprovet, men
som efter jordbävningen hade svårt att
koncentrera sig. Psykologiska institutionen vid Southwest University skickade
då sina lärare och doktorander i psykologi för att erbjuda gymnasieeleverna
sitt stöd. De har ingen egen psykologmottagning utan bedriver undervisning
och forskning.
Efter jordbävningen, som avslöjade
ett skriande behov av praktiserande psykologer, valdes 20 lärare, doktorander
och volontärer från skolan. De tränades
av experter i kris- och traumahantering
från USA och Japan och fick lära sig hur
man tillämpar psykologisk rådgivning
och stöd vid naturkatastrofer. Sedan
skickades de till skolorna i de katastrofdrabbade områdena. Metoden som
användes var rådgivning (counselling).
Målet var att skapa ett forum där studenterna kunde känna sig trygga i att
börja bearbeta händelsen. Syftet var att
individen skulle bli expert på sin egen
sorg och få distans till händelsen.
Li Fuhong berättar om mötet med
eleverna:
– Många studenter var väldigt rädda.
SKÄLET TILL
De oroade sig över sin framtid och hur
jordbävningen skulle påverka deras
studieresultat. Många led av tvångstankar och kunde inte kontrollera sig själva
utan hade återkommande minnesbilder
av den traumatiska händelsen. Minnen
som gjorde dem nedstämda och deprimerade, beskriver Li Fuhong.
Skalvet, som uppmätte 7,8 på richterskalan, raserade skolor, bostadshus, kontor, sjukhus och kliniker vilket medförde
en akut brist på såväl personal som
sjukvårdsutrustning. Medicin och vård
till de skadade prioriterades. Därefter
gällde det att säkerställa behovet av mat,
rent vatten och tak över huvudet. Men
många experter varnade då för att det
mentala traumat kunde vara ett minst
lika stort problem för de överlevande.
I KINA,
där det bor över en miljard människor, arbetar cirka 10 000 psykologer.
Det är ungefär lika många psykologer
som finns i Sverige med drygt 9 miljoner invånare. Om tillgången på psykologisk behandling i Kina är stor överlag,
så är den minimal på landsbygden. De
flesta psykologer är också läkare och
arbetar på sjukhus.
Det finns yrkesutövande psykologer
som ger psykologisk rådgivning (counselling), men det existerar inte någon
riktig gräns mellan psykoterapi och
psykologisk rådgivning. Det kinesiska
psykologförbundet, China Psychological
Society, antog år 2007 gemensamma
riktlinjer för legitimering av och uppfö-
Psykologtidningen 8/09
REPORTAGE
de psykologer”
randekoder för psykoterapi och psykologisk rådgivning.
Ett av de få ställen som erbjuder psykologisk behandling är Centret för psykologisk rådgivning i Shanghai. Centret
är kopplat till East China Normal
University och har en mottagning med
40 anställda. De erbjuder studenterna
vid East China Normal University
❞
En katastrof som denna
jordbävning påverkar
offren på ett djupare plan
gratis rådgivning, men även människor utifrån är välkomna och betalar då
mellan 100-500 kinesiska yuan för en
timme, vilket motsvarar mellan 118 till
590 svenska kronor. Inkomsterna i Kina
varierar enormt, varför arvodet också
skiljer sig så mycket. På landsbygden
och för många fabriksarbetare är en
månadslön på 1 000 svenska kronor en
ganska bra inkomst, medan en projektledare i Shanghai kan tjäna upp till
50 000 kronor.
Enligt Ye Bin, som är centrets chef,
handlar studenternas problem vanligtvis om studier, kärleksbekymmer och
relationer. När det gäller andra som
söker psykologisk behandling, är det
övervägande föräldrarna som ligger
bakom initiativet, de vill ha hjälp med
Psykologtidningen 8/09
att uppfostra sina barn.
Efter jordbävningen satte centret
upp ett utbildningsprogram för lärare
och studenter i de katastrofdrabbade
områdena.
– En katastrof som denna jordbävning påverkar offren på ett djupt plan.
Det kan vara så att de behöver stöd
under en längre tid– som tre till fem år
eller ännu längre, säger Ye Bin.
FÖR POJKEN Liu Yisi fungerade Li
Fuhongs rådgivning över förväntan.
Redan efter ett möte mådde han bättre
och pojken som tidigare inte haft någon
aptit bad nu självmant om friterad
kyckling. I efterhand kan Li Fuhong se
att allmänhetens intresse och benägenhet att söka psykologisk hjälp har ökat
i Kina.
– Vi fick ett enormt genomslag i
medier, vilket underlättade vårt upplysningsarbete. Många kom fram till oss
och sa: ”Vi har hört att ni kan få oss att
sluta vara rädda”. Sedan bad de om mer
information, säger Li Fuhong. ■
ANITA SHUM
Frilansjournalist
PSYKOLOGER I KINA:
◆ 2007 rapporterade nyhetsbyrån Nya
Kina att 16 miljoner människor i Kina
var i behov av psykiatrisk hjälp.
◆ Enligt Kinas Hälsodepartement fanns
i slutet av 2006 bara 10 000 psykologer.
◆ Det finns 6 universitet i Kina med
psykologisk institution, och 12 universitet med psykologiska forskningsinstitut.
JORDBÄVNINGEN I SICHUAN:
◆ Jordbävningen inträffade klockan
halv tre på eftermiddagen den 12 maj
2008 i den sydvästra provinsen Sichuan
i Kina.
◆ Skalvet mätte 7,8 på richterskalan,
med epicentrum i Wenchuan, 36 mil
från provinsstaden Chongqing.
◆ Jordbävningen rankas som den 19e
dödligaste genom tiderna. 69 000
människor dog, 375 000 skadades, 4,8
miljoner blev hemlösa och drygt 18 000
människor saknas fortfarande.
Källa: South China Morning Post och
China Daily
13
Download