INSAMLING TILL NORSK RITUXIMAB

advertisement
INSAMLING TILL NORSK RITUXIMAB-FORSKNING
RME samlar in pengar för att stödja de norska läkarna Mellas och Fluges vidare forskning kring
cancermedicinen Rituximab (se – http://rme.nu/om-me/cfs/-vardgivare/det-norska-exemplet). Detta
är en viktig biomedicinsk forskning som i framtiden kan gagna tusentals ME/CFS-sjuka och som
kan ge hopp om konkret klinisk behandling. Lämna ditt bidrag genom att göra en insättning på
RMEs gåvokonto, Pg 30 75 27-2. OBS! Skriv "Forskning-Norge" på inbetalningen. Pengarna
som kommer in till vårt gåvokonto markerade på detta sätt kommer att vidarebefordras till ett
särskilt insamlingskonto som Norges ME-förening upprättat, se – http://me-forskning.no/.
Tack för ditt bidrag!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards