Förebyggande av smitta i förskolan

advertisement
Förebyggande av smitta i förskolan
Små barn blir sjukare oftare än vuxna eftersom de inte träffat på smittämnena förut i
kombination med ett omoget immunförsvar. Under de fyra första levnadsåren har barn i
genomsnitt sex till åtta luftvägsinfektioner per år. Varje infektion läker i genomsnitt ut på en
vecka.
Vi kan förhindra att de blir sjukare oftare än så, och hur många som smittas om ett barn väl
blivit sjukt. För att lyckas krävs ett samarbete mellan föräldrar och förskola.
Smittskydd i förskolan handlar om:
-
att barnen inte skall bli sjuka från början – förebyggande arbete
att inte sprida en infektion från ett barn till nästa – begränsande åtgärder
Smittspridning kan ske via hud, textilier/leksaker, smittämnen i luften samt via intag av
förorenade livsmedel.
Förebyggande insatser (från förskolan):
-
-
-
Utevistelse – att barnen vistas ute så mycket som möjligt.
Vid vila inomhus vädras rummen dagligen efter vilan.
Inredning, textilier och leksaker tvättas regelbundet enligt givna rutiner, och daglig
rengöring i samband med eventuella epidemier. Leksaker som inte kan rengöras som
exempelvis kritor kastas.
I samband med blöjbyte används engångshandskar och skötbordet rengörs mellan
barnen. Personal tvättar samt spritar händerna efter blöjbyte. Blöjor med avföring
försluts i separata påsar som slängs i avfallshink som barnen inte kommer åt.
När barnen snyts används engångsnäsdukar till ett barn i taget. Händerna spritas
efteråt.
Barnens händer tvättas efter utevistelse och toalettbesök samt före matintag. Händerna
spritas i samband med epidemier.
Givna rutiner för hygien används i köket.
Lokalvårdaren genomför städning enligt överenskomna rutiner.
I samband med epidemier minskas kontakt mellan avdelningar i den mån det är
praktisk genomförbart.
Förebyggande insatser (från föräldrar)
-
-
Filtar, kuddar och nappar tvättas regelbundet och dagligen i samband med epidemier.
Barnet skall ha ett feberfritt dygn (utan febernedsättande) innan återgång till förskolan.
Barn med diarré och/eller kräkningar skall vara hemma från förskolan och vara
symptomfria i minst 48 timmar innan återgång till förskolan. Detsamma gäller om
syskon eller förälder till barnet är magsjukt, då ska barnet vara hemma 48 timmar efter
dess sista symptom.
Barnet skall vara hemma de tre första dagarna vid antibiotikabehandling.
Vid utbrott av vattkoppor eller svinkoppor skall barnet stanna hemma tills blåsorna är
intorkade.
Vid eventuell förekomst av resistenta bakterier, eller andra sjukdomar som kräver
smittskyddsanmälan avgör smittskyddsläkaren när barnet får vistas i förskolan.
Referenser:
Smitta i förskolan, Socialstyrelsens utbildningsmaterial , artikelnummer 2009-126-231
Smitta i förskolan, en kunskapsöversikt, artikelnummer 2008-126-1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards