Andnöd

advertisement
Andnöd
SUBJEKTIV UPPLEVELSE
 Subjektiv upplevelse av obehag i samband med andning
 Fysiologi
 Förekomst hos palliativa patienter
Andnöd
 Cancer och cancerbehandling
 KOL
 Hjärtsvikt
 ALS
Andnöd
ORSAKER
 Feber
 Oro/ångest
 Fysisk aktivitet
 Lungsjukdom
 Acidos vid t.ex. diabetes
 Anemi
 Ålder
Andnöd
ÅTGÄRDER
 Behandla underliggande orsak
 Team
Sjukgymnast, Arbetsterapeut, Undersköterska, Sjuksköterska, Kurator, Läkare
 Läkemedel
Andnöd
 Upplevelsen av andnöd är patientens egen
 Kan förvärras av oro
 Behandlingen bör vara riktad mot orsaken
 Innebär lidande på många plan – Teaminsatser
Andnöd
ÅTGÄRDER
 Försök skapa lugn kring patienten
 Öppna fönster, använd bordsfläkt
 Hjälp till att hitta andningseffektiva kroppsställningar
Andnöd
UTVÄRDERING
 Utvärdera patientens symtom
 Använd skattningsinstrument
 Dokumentera
Rosslig andning
 Antagligen inga stora besvär för patienten
 Lägesändring
 Varsam munvård
 Läkemedel fungerar ibland
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards