RNA-interferens - Nobelprize.org

advertisement
RNA-interferens
— utsläckning av geners uttryck med dubbelsträngat RNA
1. Den centrala dogmen
DNA
3. RNAi-mekanismen
RNA-interferens (RNAi) är en viktig biologisk
mekanism som reglerar geners uttryck.
Transkription
mRNA
KÄRNA
dsRNA
Cell
S MA
CYTOPLA
Dubbelsträngat RNA
(dsRNA) binder till
proteinet Dicer...
Translation
Vår arvsmassa styr livsprocesserna
genom ett flöde av information
från dubbelsträngat DNA i cellkärnan
via enkelsträngat mRNA till protein
i cytoplasman.
Protein
Dicer
2. Experimentet
Ett annat proteinkomplex,
RISC plockar upp den ena
RNA-strängen.
RISC
Masken C. elegans injiceras med RNA som bär koden
för ett muskelprotein. Enkelsträngat RNA har ingen effekt.
Men när dubbelsträngat RNA sprutas in börjar masken
röra sig på samma ryckiga sätt som maskar med ej
fungerande gen.
Sens-RNA
Antisens-RNA
Dubbelsträngat RNA
... som klyver dsRNA
i mindre bitar.
RISC med sitt RNA
binder till mRNA.
RISC
RISC
mRNA
mRNA bryts ned.
Inget protein bildas.
Förälder
Avkomma
Normal
Normal
Ryckiga
rörelser
4. Så används RNAi i cellen
Virus infekterar
cellen
A. När ett RNA-virus infekterar en cell
bryts virusets arvsmassa ner av
RNA-interferens. Produktionen
av nya viruspartiklar förhindras.
Dicer
B
Dicer
dsRNA
B. Bildning av vissa proteiner regleras
av gener som kodar för mikro-RNA.
Efter klyvning förhindrar mikro-RNA
avläsningen av mRNA. Inget protein
bildas.
C. Inom forskning och bioteknologi
skräddarsyr man dsRNA för att
aktivera RISC-komplex till att
bryta ner mRNA för en given gen.
dsRNA
A
Flera olika processer kan aktivera RNAinterferens.
Mikro-RNA gen
RISC
dsRNA
Proteinbildningen
blockeras
C
Skräddarsytt dsRNA
aktiverar RNA-interferens
mRNA förstörs
© Nobelkommittén för fysiologi eller medicin
Grafik: Annika Röhl
Download