Planering Ma år 7

advertisement
Planering Ma år 7
Kapitlen är uppdelade i tre nivåer gör minst två. Prata med Eva om du får problem.
Här kommer några tips att titta på nätet som behandlar samma saker som vi gör på
lektionerna.
Kap 3. Träna enhetsomvandlingar:

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/409-enhetsomvandling.html#

http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=&HeadLanguage=&id=140&on_men
u=751&page_id_to_fetch=2390&lang=swedish&no_cache=293758789
Film om prefixen: milli, centi och deci:

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2218&no_cache=1716243004
Matteboken.se. Förklaringar och filmer om prefix och enhetsomvandlingar.

Vecka
http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/geometri-och-enheter/enheter-och-prefix
Ti
On
Fr
Beting
34
Siffror och tal
Siffror och tal
Siffror och tal
Sid 38 - 40
35
Klassdag
Räkna med 10, 100,
1000
Räkna med 10,
100, 1000
Sid 41 - 43
36
Addition och
Subtraktion
37
Multiplikation
och division
38
Prioriteringsregler
Sid 54-56
39
Primtal och
delbarhet
Sid 57-59
33
Sid 44 - 46
Multiplikation och Sid 47-49
division mellan 0
Sid 50-53 (frivilligt
och 1
om du behöver
eller om du vill
fördjupa dig)
40
Avrundning och
överslag
Avrundning och
överslag
REP
41
Friluftsdag
Studiedag
REP
42
REP
PROV
PROV
43
Geometri:
Enheter och
prefix
Genomgång prov
Geometriska
begrepp
44
LOV
LOV
LOV
45
Vinklar
Vinklar
Månghörningar
och vinkelsumma
46
Månghörningar
och vinkelsumma
Omkrets
47
Studiedag
Intro Area
48
Rep
50
Prov
51
Rep
Sid 87 - 90
Sid 93 - 97
Area av rektanglar Sid 98 - 100
och
parallellogram
Area av trianglar
49
Sid 80-86
Sid 101-104
Prov
Sid 105 - 107
Statistik
Statistik
Kap 2
http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten
Länkar med förklaringar och uppgifter att lösa på datorn samt videoinspelningar som finns
längst ner på sidorna.
http://www.webbmatte.se/choose_language/film/sv.php Videolektioner
http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=sv&HeadLanguage=sv&id=129&no_
cache=229985583
http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=sv&HeadLanguage=sv&id=132&no_
cache=313728395 Denna länk har fler uppgifter att lösa.
Download