Välj svenska livsmedel – hugg in på julbordet

advertisement
A19
NORRA SKÅNE n FREDAG 23 DECEMBER 2016
Redaktör: Mimmi Karlsson Bernfalk E-post: [email protected]
Adress: Debatt, Norra Skåne, 281 81 Hässleholm Telefon: 0451-74 51 33. Fax: 0451-74 50 32.
Insändare kan också sändas in via sms, till telefonnummer 72080. Korta insändare på max
140 tecken kan dessutom skickas in via twitter: @MinmeningNsk.
Regler: Skicka helst via e-post. Långa insändare är 2 400
tecken, korta 500 tecken. Vi förbehåller oss rätten att
redigera och korta texten. Ange namn, adress och telefonnummer även om du skriver under signatur.
Välj svenska livsmedel
– hugg in på julbordet
En livlig debatt har den
senaste tiden blossat upp
kring vad vi väljer att
stoppa i oss.
Nu nalkas årets stora
mathelg och det läckra
julbordet fylls med såväl
julmat som nytillkomna
favoriter.
Det är viktigt att rätt
fakta figurerar i debatten kring mat och klimat.
Märkningen Från Sverige
gör det lättare att hitta
klimatsmart mat från Sveriges bönder.
Köttet lyfts ofta fram
som en stor klimatbov
vilket är synd eftersom det
finns en mer nyanserad
bild av konsumtion och
produktion av livsmedel.
Det är inte enbart köttet
som tar plats på julbordet
utan det finns en uppsjö
läckra kål-, bröd-, äggoch mejeriprodukter.
Om fler konsumenter väljer svenska råvaror stärker
det vårt lands ambition
om att vara ledande i klimatfrågorna och vi får fler
arbetstillfällen på landsbygden.
Du kan känna dig trygg
i att välja svenskt eftersom
både producenter och
myndigheter utför kontroller och uppföljningar
av livsmedelsproduktionen.
I Sverige har vi dessutom
den lägsta antibiotikaanvändningen i EU och
världens mest omfattande
djurskyddslag.
Det är även förbjudet att
använda antibiotika i förebyggande syfte sedan 1986.
Vi har en växtodling,
grönsaks- och fruktodling
med hög kvalitet med
strikta regler för växtskyddsmedel.
Svensk frukt och grönt
har korta transporter
bakom sig vilket även gör
vinteräpplet till ett klimatsmart val.
Det är glädjande att
allt mer kål odlas i Skåne
därför är det ett utmärkt
tillfälle att hålla utkik efter
kålsorter som är lokalt
producerade i dagarna
som kommer.
Märkningen Från Sverige
gör det lättare för konsumenter att hitta livsmedel
från Sverige.
Den blåa cirkelformade
symbolen med gul text
är en stämpel för att djuren haft ett
liv,
SVAR bra
säkra och
PÅ TAL hållbara
livsmedel
och att den
svenska bondens lönsamhet och konkurrenskraft ökar.
Vår ambition är att det
ska vara lätt att göra rätt
och svårt att göra fel i
mataffären.
Vi vill uppmana konsumenter att välja livsmedel
ifrån Sveriges bönder.
Då känns maten inte
bara bra i magen, du blir
dessutom klimathjälte.
Marianne Andersson
Ordförande LRF Skåne
OPINION
KORT SAGT
LÄSARNAS BREV – SKRIV DU OCKSÅ!
Ge oss ett äventyrsbad
n Varför inte bygga ett äventyrsbad bakom
Coop? Jag har aldrig viljat gå och bada på Qpoolen, äckligt nedsatt och helt värdelöst.
Är det inte fler personer som vi vill ha till Hässleholm?
Gör något skoj och bra för en gångs skull, politiker.
Ingen badkruka
Snart dags för nyval
n Är det inte dags att kräva nyval in på 2017?
Så här kan vi ju inte ha det, en budget som inte
tillhör de regerande om jag fattat rätt och trötta
politiker på bild i tidningen.
Nej, höj skatten med 50 öre och få ordning på
finanserna.
Ingen skola ska gå med underskott och vill
en skola ha en dator till varje elev så skall man
kunna ansöka om detta (projekt och behov) men
lås för fasen in dem på kvällstid med dubbla lås
och pansarskåp!
Per-Henrik Lidén
Noll förtroende för styret
n Det där med demokrati kan diskuteras i det
oändliga i Hässleholms kommun.
Jag har inget förtroende för de styrande i
Hässleholm som gör allt för att kringgå demokratin dels genom att stänga ute ett av de partier som
fått flera röster av röstberättigade medborgare
och dels genom att totalt såga alla namnunderskrifter för Officersparkens bevarande.
En eloge till dessa pensionerade herrar som
fortsätter driva frågan om bevarandet av vårt
kulturarv och en riktigt god Jul och gott nytt år
önskar jag dem.
”60-talist”
Lyssna på Jacob Karlsson!
Set till att det ligger svensk mat på julbordet innan ni hugger in och tar för er av godsakerna.
Peter Lindgren
n Dags för politiker och tjänstemän att lyssna på
Jacob Karlsson.
Det första han sa i ärendet Officersparken var:
”Jag kan bygga var som helst bara ingen annan
bygger här”. Men anvisa honom en annan tomt
då! Han är en man som hyllar att man inte ska
ändra åsikt så han står ju för sitt ord.
Ni har redan kastat ut många hundratusen på
undersökningar om flytt av paviljongen fast en
amatör kan räkna ut att den inte går att flytta. Det
räcker nu.
Och av våra skattepengar slipper ni subventionera honom med ytterligare 1.5 miljoner för
nybygget. Ni slipper ha bekymmer om parkeringsplatser.
Det är redan för lite såna och det blir inte bättre
när paviljongen med åskådarplatser ska flytts
in på området. Dessutom finns inte någonstans
markerat parkering till de 20 nya lägenheterna.
Folk har ofta 2 bilar per familj idag. Trafiken är
inget problem för eventuellt konserter.
De kommer att ske på kväller eller helgdagar
med mycket mindre antal fordon på vägen. Däremot ett problem för boende dygnet runt. De
kommer säkert också att protestera mot att ha
trädens grenar och alla löv in på balkongerna.
För inga träd ska ju huggas ner sägs det. Nej det
behövs inte för att trädens rötter skadas så träden
självdör, det berättade väl de fackmän ni anlitade
innan beslutet togs eller…..?
Ni la också ut en stor summa skattepengar på
att åka till Kristianstad för att lära er hur man tar
var på sin stad. Lärde ni inte någonting på den
resan? Protesterna handlar inte om paviljongens
vara eller inte vara utan om hela miljöns bevarande. Att ingen använt den hittills är inget argument. Ingen vettigt tänkande människa har nämligen kommit på den befängda idén att miljön
skulle förstöras. Det skulle finans där för evigt.
Det är du detta som är Hässleholm i historien!
Distriktsordförande SPF Seniorerna i Skåne
DL
FOtO LEiF R JANSSON / SCANPiX
Pensionssystem ovärdigt Sverige
Nya siffror från EU-kommissionens statistikorgan
Eurostat, som SPF Seniorerna har bearbetat, visar
att 355 000 pensionärer,
nästan var femte svensk
pensionär (18,2 procent),
nu lever under gränsen för
risk för fattigdom.
Det är en ökning med
40 000 personer sedan
året innan.
På tio år har andelen
under gränsen nära på
fördubblats i Sverige samtidigt är tendensen
den motsatta i Norge,
Danmark och Finland.
Detta är förfärliga siffror, men genomsnittspensionen i Sverige ligger på
cirka 16 500 kronor innan
skatt, vilket – beroende
på kommunalskatt – blir
ungefär 12 800 kronor efter skatt. Omkring hälften
av landets pensionärer, en
miljon människor, lever
alltså på inkomster som
ligger strax över, på eller
under EU:s gräns för risk
för fattigdom på 12 100
kronor.
Detta är inte värdigt ett
välfärdsland som Sverige.
Visserligen kan en höjning
av bostadstillägget och en
kraftig sänkning av skatten på pensionsinkomster
åstadkomma en snabb
förbättring.
Men på sikt kommer pen-
sionerna ändå att fortsätta
halka efter inkomstutvecklingen, livsmedelspriser
och hyror.
Detta då pensionssystemet är underfinansierat
och inte klarar av ge ekonomisk trygghet – varken
idag eller i framtiden.
Pensionssystemet måste
utvärderas i sin helhet.
Vi svenskar har i en
EU-jämförelse högst sysselsättning, jobbar flest
antal år och går i pension
sent. Ändå räcker inte ens
ett helt arbetsliv till för
att ge en rimlig pension.
Det måste in mer pengar i
systemet och dess grundval – att ge pensioner som
det går att leva på – måste
uppfyllas.
Följ den lOKAlA debATTen Och de lOKAlA RöSTeRnA även på nORRASKåne.Se
Download