Vågar vi anta de utmaningar som räddningstjänsten ställs inför?

advertisement
Vad är självmord?
1
Vad är självmord
• Vi ser självmord/självmordsförsök som en
kommunikativ handlingen- en signal att man
inte står ut med den psykiska smärtan och sina
levnadsförhållanden och vädjar då om hjälp.
Önskan att få hjälp är hos de flesta självmordsnära
personer större än önskan att dö.
Britta Ahlin Åkerman
2
VAD SKULLE FÅ OSS ATT VILJA DÖ?
•
•
•
•
•
Förluster
Sjukdom
Smärta
Att inte kunna försörja sin familj
Att tappa ansiktet
Självmord / självmordsförsök
• Självmord har minskat i alla åldersgrupper från 1980 – 2000, men
därefter har endast små förändringar skett.
• År 2012 tog 1523 (1399) människor sina liv i Sverige.
-2,5 gånger fler män än kvinnor tar sina liv.
- 10 gånger fler kvinnor än män gör självmordsförsök.
- För 1 självmord – 10 försöker – 100 som gör en handlingsplan 1000 som tänker på att ta sitt liv någon gång under året.
I Stockholms län tog 340 (299) människor sina liv år 2012.
Självmordsförsökstalen ökar hos unga, speciellt unga kvinnor, men är
oförändrade i alla andra åldersgrupper
4
Antal självmord (säkra och osäkra) i sex kommuner i
Värmlands län under 2011
Kommun
Kil
Kön
Män
Kvinnor
Total
0-14 år
0
0
0
15-24 år
0
0
0
25-44 år
0
0
0
45-64 år
1
0
1
65+ år
1
0
1
Totalt
2
0
2
Hammarö
Män
Kvinnor
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Munkfors
Män
Kvinnor
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
Forshaga
Män
Kvinnor
Total
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
2
Grums
Män
Kvinnor
Total
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Karlstad
Män
Kvinnor
Total
0
0
0
5
1
6
4
2
6
4
5
9
0
1
1
13
9
22
5
6
7
Andel av olika metoder för självmord i
Sverige, män och kvinnor 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
34 % Förgiftning med fasta och flyttande ämnen
34 % Hängning
8 % Skjutning
5 % Dränkning
2 % Stickande och skärande föremål
5 % Hopp från hög höjd
6 % Föremål i rörelse
6 % Annan metod ex. brand
8
Självmordsprevention i
Stockholms län
SPIS
Så här började det……
10
Projektstart
Start…..
• Första mötet oktober 2009 på Johannes brandstation
• Statistik från Västerbron.
• Inspiration från Jönköping.
Projektmål
• Att öka involverade myndigheter/organisationers, i samverkan,
samlade förmåga att förebygga, förhindra och följa upp suicid
och suicidförsök.
11
Deltagande organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polis.
Länets räddningstjänster.
Ambulanssjukvården.
SOS-Alarm AB.
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa, NASP.
Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES.
Landstinget.
Länets kommuner.
Kriminalvården.
BUP.
12
SPIS, sju delprojekt
• SPIS-larm(startade den 18 april 2012)
• Självmordstäta platser
• Anhöriga/allmänhet
• Statistik/utvärdering
• Information/utbildning
• Polis & sjuksköterska i polisbil(projekt planerades men kommer
inte att starta)
13
Statistik, SPIS- larm
Registrerade hot om självmord 1 jan – 1 aug 2013
•
•
•
•
SOS Alarm AB har registrerat 3 125 ärenden
Polisen har larmats ut vid 1923 tillfällen
SSBF har 125 st SPIS-larm hanterats
2012 hanterades 198 st SPIS-larm (gäller hela året)
2011 hanterades 51 st larm, ” Hot om hoppning” (gällde hela året)
2010 hanterades 79 st larm, ” Hot om hoppning” (gällde hela året)
Vanliga platser för självmord som
ska få skyddsräcke inom två år
•
•
•
•
•
•
•
•
Västerbron(genomfört)
Fjällgatan
Liljeholmsbron
Årstabron, Barnhusbron
S:t Eriksbron
Kungsbroarna över järnvägen
Essingebron, Alviksbron
Skanstullsbron och Johanneshovsbron
15
Västerbron, genomfört men….
Resultat, anhöriga/allmänhet.
17
Utbildning
• Vid projektstart, information
• Instruktörsutbildning, (genomförts)
• Våren 2013 påbörjas utbildningen av operativ personalen för att
hantera en akut situation med en självmords benägen person
18
Framtiden…….
19
Vår gemensamma utmaning
SPIS-LARM
Identifiera hot om eller pågående suicidal handling
samt handlägga ärendet på ett optimalt sätt från
inkommet larm till ärendet avslutas.
Mottagaren av 112 samtalet har
identifierat att det handlar om hot om
självmord
Relaterade index
Räddningsindex
Medicinskt index
Polis
Först fram räddar liv
FILM
FRÅGOR?
Tips till dig
oktober 2013
34
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
oktober 2013
35
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
Ta kontakt och lyssna
oktober 2013
36
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
Ta kontakt och lyssna
Var närvarande i samtalet och visa empati
oktober 2013
37
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
Ta kontakt och lyssna
Var närvarande i samtalet och visa empati
Rationellt tänkande och bygga förtroende kan ta tid
oktober 2013
38
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
Ta kontakt och lyssna
Var närvarande i samtalet och visa empati
Rationellt tänkande och bygga förtroende kan ta tid
Föreställ dig att personen är din vän
oktober 2013
39
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
Ta kontakt och lyssna
Var närvarande i samtalet och visa empati
Rationellt tänkande och bygga förtroende kan ta tid
Föreställ dig att personen är din vän
Tänk på arbetsmiljön
oktober 2013
40
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
Ta kontakt och lyssna
Var närvarande i samtalet och visa empati
Rationellt tänkande och bygga förtroende kan ta tid
Föreställ dig att personen är din vän
Tänk på arbetsmiljön
För in den självmordsnära personen på positiva tankar
oktober 2013
41
Tips till dig
Lämna aldrig en som har självmords tankar ensam
Ta kontakt och lyssna
Var närvarande i samtalet och visa empati
Rationellt tänkande och bygga förtroende kan ta tid
Föreställ dig att personen är din vän
Tänk på arbetsmiljön
För in den självmordsnära personen på positiva tankar
Förmedla hopp
oktober 2013
42
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards