Depressionsbehandling

advertisement
KONSTEN ATT RÄDDA LIV
kan vi förebygga självmord?
Ullakarin Nyberg
Psykiater, suicidforskare
Norra Stockholms psykiatri
Karolinska Institutet
Är det farligt att må dåligt?



För det mesta helt normalt, hör till livet
Farligt att må dåligt utan att ha någon att
prata med
Svårt att prata om självmord och psykisk
ohälsa - skam
VÄLFÄRDSPROBLEM
Moltas Erikssons beskrivning av depression
”Att försöka ta sig i kragen när det inte finns
någon krage att ta sig i”
TYDLIGHET
Jag lyssnar gärna! Berätta för mig.
Har du pågående behandling på grund av psykiska
besvär?
Har du haft det tidigare?
Påverkar det din förmåga att klara av den här
situationen?
Ska vi kontakta din behandlare eller en närstående?
Klienten är expert på sin situation
Ung kvinna
”Ni är rädda för mig
Rädda för att jag ska explodera
Rädda för att jag ska gå sönder som ett
glashus vid minsta beröring
Blickarna som undviker mig känns som
laserstrålar genom mitt hjärta”
Rädsla för suicid
” Det är två sorger i en. Ingen frågar om min son,
ingen nämner hans namn, det är som att han
aldrig har funnits.”
Smittande tystnad, påverkar oss alla.
Vanligt med undvikande runt självmord och psykisk
sjukdom.
Lämnar gärna över till någon annan.
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Psykofarmaka Sverige totalt
År 1978-2014 i DDD/TIND
100
90
80
70
60
50
Antidepressiva
Antipsykotika
40
Bensodiazepiner
30
20
10
0
Gunnar Bergendahl www.infofarm.se
Peter Hoeg
” Jag berättar en historia, och du lyssnar. Vi möts i
berättelsen. Det är berättelsens magi. Och den har
sina egna lagar.”
VAD VET VI?
De flesta (9/10) som överlever ett
suicidförsök avlider inte p g a suicid
Livsviljan är konstant, viljan att dö är
tillfällig
Den som överväger att ta sitt liv har dålig
problemlösningsförmåga
Dystert rekord för Golden gate-bron
2012: 46 människor avled, 118 övertalades att
avstå från att hoppa av polis och andra
VAD BEHÖVS?
Bekräftelse
jag förstår att du har det svårt
det du berättar låter allvarligt
jag tror på dig och jag vill förstå
Expertis
vad bra att du berättar för mig
förändring är möjlig
Hopp och tröst
ingen behöver må som du gör, det finns hjälp att få
Kognitiv nedsättning
Personen vill men kan inte
 Exekutiva funktioner:
svårigheter att planera, motivera sig själv, ta initiativ, berätta
 Svårigheter att tolka omgivningen
 Försämrad stresstålighet
 Försämrad inlevelseförmåga och flexibilitet
Men det finns också styrkor!
PROFESSIONELL ATTITYD
Jag
kommer att göra allt som står i min makt för att
du ska välja att leva.
Jag bryr mig om hur det går för dig.
Någon blir ledsen om du tar ditt liv, det får inte
hända.
”Livet slåss för dig” Bruno K Öijer
VARFÖR VÄLJER MAN ATT LEVA?






Relationer
Mening
Sammanhang
Hopp om förändring
Hänsyn till andra
Rädsla för att dö/skada sig
Existentiella frågor
När känner du hopp?
När känner du hopplöshet?
Varför har du levt fram till idag?
Kan du trösta dig själv?
Kan du trösta någon annan?
Vad tror du händer efter döden?
Vad tror du på?
FINDING MIKE
It was on the 14th of January 2008, at around 10am, that Jonny went to
Waterloo Bridge in central London feeling distressed and hopeless. He was
approached by a stranger who offered to buy him coffee. “He was very calm
and said ‘Please don’t do this... you can get better. Let’s have a coffee and
we can talk about this,’” says Jonny. “He reminded me of what people do
every day so the normality of it was really inviting.”
BUDSKAP



Det här går att prata om
Du behöver inte skämmas
Jag lyssnar gärna
Föräldrar som mist ett barn i suicid
666 personer (svarsfrekvens 74 %)
Pernilla Omerov
20
DE SMÅ OMSORGERNA
”Två poliser tog hand om oss på bästa sätt. De tog hand
om disken, vi hade precis ätit..”
”En av de yngre läkarna (som jämt blev överkörd av de
äldre) ringde mig i Lappland -snällt!”
Ett föräldrapar kom in till akuten med sitt döda barn.
Efteråt sa de att personalen var fantastisk: Vi fick inte
den vanliga landstingsfilten utan en specialfilt. Den var
blå.
LÄRDOM: små omsorger är särskilt betydelsefulla i
svåra situationer, det går att hjälpa med små medel
MOTKRAFT
Vi är utrustade med varandra
(Ylva Eggehorn)
Just nu är jag ditt skäl att leva
BODIL MALMSTEN
Ta inte livet av dig
Till unga män, killar och tjejer, flickor som tänker på självmord.
Jag var sjutton år när jag gjorde det.
Jag gjorde det. 17 år var jag.
Jag var så nära döden man kan vara utan att dö men jag dog inte.
Och det är jag glad för.
Jag fick ett liv.
Jag har det fortfarande.
Så jag vet vad jag pratar om och jag säger:
Ta inte livet av dig.
Gör det inte.
Du får inte.
Det är inte ditt liv att ta, ditt liv står på vänt, det finns fast du inte ser det.
Ta inte livet av dig för om du gör det kommer du alltid att vara död.
Just du.
Döden är för alltid.
Min bok
www.nok.se
Podcast om självmord:
https://aca.st/19129f
Download