SHD100/SHD101 - Schneider Electric HVAC

advertisement
01
Field Devices Europe
SHD100/SHD101
Transmitter för mätning av relativ fuktighet i kanal
0-10 V/4-20 mA
SHD100 är en aktiv givare som mäter relativ fuktighet (RH) och
omvandlar mätningarna till en elektrisk ström 4–20 mA eller en
spänning på 0–10 V.
Transmittern levereras som en komplett enhet inklusive en fästfläns
i aluminium med givarelement, och en förstärkare monterad i ett
separat hölje.
SHD100-T har passiva temperaturelement (valbara) NTC 1,8 / 10
kohm. NTC 10 kohm är avsedd för I/NET-produkter.
SHD100 är avsedd för mätning av relativ fuktighet i luftkanaler.
1) Elementet på NTC 10 kohm är för I/NET.
84 mm
Mått i mm
82 mm
24 mm
Artikelnummer
SHD100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-069-0232-0
SHD100-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-069-0233-0
Tidskonstant. . . . . . . . . . <15 s (beroende på luftcirkulation)
Noggrannhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 2% RH
Temp.beroende, -10°C till 60°C (fig nästa sida)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< ± 0,3% RH
(i “sämsta fallet” vid 90% RH; D % RH är lägre vid lägre %
RH)
Max. onoggrannhet efter 5 år. . . . . . . . . . . . . . . < ± 3% RH
Driftomfång. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-95% RH
Drifttemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 till 60°C
Förvaringstemperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 till 60°C
Endast SHD100-T
Givarelement . . . . . . . . . . . . . . NTC, 1.8 kohm vid +25°C
Noggrannhet NTC 1,8 kohm vid 20°C . . . . . . . . . . . ±0,6°C
Givarelement 1). . . . . . . . . . . . . . NTC, 10 kohm vid +25°C
Material
Hölje
Dykrör och hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polyamidplast
Skyddsfilter för givare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brons
Kapslingsklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Mått. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enligt figur
Vikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 g
Standarder
EMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN 50081-1, EN 50082-1
4 - 20 mA
Strömutsignal 0–100 % RH . . . . . . . . . . . . . . . . 4–20 mA
Spänning över givare . . . . . . . . . . . UG max. 28 (36) V DC,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UG min. 15 V DC
.Vid 36 V DC spänning minskar noggrannheten ca 1 % RH.
Maxlast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ohm R = (UM –15)/0,02
0 - 10 V
Spänningsutsignal 0–100 % RH. . . . . . . . . . . . . . . 0–10 V
Strömförsörjning:
Utsignal 0–10 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–36 V DC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .alternativt 24±10 % V AC
Strömförbrukning, typisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mA
Lastresistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >20 kohm
116 mm
58 mm
TEKNISKA DATA
Field Devices Europe
03
SHD100
TEMPERATURBEROENDE
0.3
error / %
0.2
0.1
0
-10
0
10
20
30
40
50
60
-0.1
-0.2
-0.3
T/°C
INSTALLATION
4 - 20 mA
Obs! Kablarna måste vara korrekt anslutna.
Transmittern ansluts med en 2-ledarkabel. Strömmen är proportionell mot
uppmätt luftfuktighet och mäts över
en extern lastresistans RL.
Givarelementet får inte vidröras, eftersom
den är känslig för mekanisk påverkan och
fett m.m. från fingrarna.
RI
1 +
Givarelement
Matningsspänningen UM är en
funktion av spänningen över rumstransmittern UG och spänningsfallet
över lastresistorn och kabelledarnas
resistanser.
+U M
Signal
UG
Förstärkare
RI
2
RL
0V
−
R = 2 RI + RL
0 - 10 V
Transmittern ansluts med en 3-ledarkabel.
Om en annan last behöver anslutas nära givaren ska denna last ha separat G0 (gemensam
0:a för 24V och signal), så att mätsignalen inte
påverkas.
1
Givarelement
+U s
2
Förstärkare
3
4
Signal
0-10 V
>20 kohm
0V
0-003-2986-2-sv
Field Devices Europe
03
SHD100
INKOPPLING
4...20mA / 0...10V 0...100%r.H.
4...20mA / 0...10V 0...100%r.H.
0...10V
0...10V
Jumper
Jumper
full scale
full scale
4...20mA
4...20mA
zero point
1
2
3
4
5
6
zero point
1
7
2
3
4
nc
7
0...10V
G Loop Y GO
+
-
G Loop Y GO
+
-
SHD100-T
SHD100
Y
GO
6
7
nc
1
2
3
4
G
+ Loop -
Y
GO
5
- 25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±0°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
MO
0K
.8K
NTC 1,8 kohm
6
C1
G
+ Loop -
5
NT
4
C1
3
NT
2
UG=15…36 VDC / 24 VAC ± 10%
0-003-2986-2-sv
6
NTC
0...10V
1
5
UG=15&36 VDC / 24 VAC ± 10%
NTC 1,8 kohm
±0,7°C
±0,5°C
±0,3°C
±0,6°C
±0,9°C
±1,3°C
- 25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±0°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±0,5°C
±0,2°C
±0,2°C
±0,2°C
±0,2°C
±0,5°C
On October 1st, 2009, TAC became the Buildings Business of its parent company Schneider Electric. This document reflects the visual identity of Schneider Electric,
however there remains ­references to TAC as a corporate brand in the body copy. As each document is updated, the body copy will be changed to reflect appropriate
corporate brand changes. All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
Schneider Electric Telefon 08-775 27 00
0-003-2986-2-sv
www.schneider-electric.se/buildings
© 2009 Schneider Electric. All rights reserved.
02
Field Devices Europe SHD100
Download