Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr

Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Kod nr: _____________
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset
Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V14, 2014-08-14 kl 9-16 Skrivsalen Polacksbacken
Del 3_6 sidor_11,5p
Anamnes
46-årig man som söker vårdcentralen där du arbetar som distriktsläkare. Han är tidigare frisk
men är mångårig rökare. Patienten söker dig som husläkare pga. ökad andfåddhet när han
spelar golf. Kan gå 3 km i måttlig takt på plan mark utan besvär, men i uppförslut blir han
onormalt trött och andfådd. Beskriver även tryckkänsla över bröstet av och till. Har svårt att
sova på vänster sida.
Inga aktuella läkemedel.
Status:
AT: Gott, inga perifera inkompensationstecken. 185 cm och 85 kg.
Hjärta/Cirkulation: Regelbunden rytm, ordinära hjärttoner. Systoliskt blåsljud med fortledning
ut i vänster axill. Punctum maximum över apex. Inget hörbart diastoliskt blåsljud.
Blodtryck: 120/70 mmHg sittande, hö arm.
Lungor/andning: Tydliga andningsljud bilateralt. Ingen perkussionsdämning. Symmetriskt
andningsljud.
Buk: Mjuk, och oöm.
EKG: Sinusrytm, vänsterställd elaxel, höga amplituder, frekvens 78 slag/minut.
1.1 Vad är din arbetsdiagnos?
(1p)
1.2 Vilka undersökningar ska beställas och eventuella remisser ska skrivas från
vårdcentralen?
(1p)
Sida 1 av 6
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Kod nr: _____________
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset
Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V14, 2014-08-14 kl 9-16 Skrivsalen Polacksbacken
Del 3_6 sidor_11,5p
Anamnes
46-årig man som söker vårdcentralen där du arbetar som distriktsläkare. Han är tidigare frisk men är mångårig
rökare. Patienten söker dig som husläkare pga. ökad andfåddhet när han spelar golf. Kan gå 3 km i måttlig takt
på plan mark utan besvär, men i uppförslut blir han onormalt trött och andfådd. Beskriver även tryckkänsla över
bröstet av och till. Har svårt att sova på vänster sida.
Inga aktuella läkemedel.
Status:
AT: Gott, inga perifera inkompensationstecken. 185 cm och 85 kg.
Hjärta/Cirkulation: Regelbunden rytm, ordinära hjärttoner. Systoliskt blåsljud med fortledning ut i vänster axill.
Punctum maximum över apex. Inget hörbart diastoliskt blåsljud.
Blodtryck: 120/70 mmHg sittande, hö arm.
Lungor/andning: Tydliga andningsljud bilateralt. Ingen perkussionsdämning. Symmetriskt andningsljud.
Buk: Mjuk, och oöm.
EKG: Sinusrytm, vänsterställd elaxel, höga amplituder, frekvens 78 slag/minut.
Din arbetsdiagnos är Mitralisinsufficiens. Du beställer Ekokardiografi samt remitterar
patienten till Kardiologmottagningen.
Patienten är nu på Kardiologmottagningen för uppföljning efter Ekokardiografi som visar en
uttalad mitralisinsufficiens på basen av prolaps av bakre mitralklaffseglet, P2-regionen. Det
finns en anteriort riktad regurgitationsjet som i systole går ända bak till lungvensmynningarna
i vänster förmak. Vänsterkammarfunktion med LVEF 55% och begynnande dilatation av
vänster kammare. För övrigt inga vitier av betydelse.
I labstatus noteras normalt blodstatus, kreatinin 85 umol/L samt NTproBNP 2000 ug/L.
2.1 Du är nu kardiolog och bedömer att denna patient kan vara kandidat för operativt ingrepp.
Hur vill du gå vidare med utredningen? Nämn 2 undersökningar. (1p)
Sida 2 av 6
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Kod nr: _____________
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset
Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V14, 2014-08-14 kl 9-16 Skrivsalen Polacksbacken
Del 3_6 sidor_11,5p
Anamnes
46-årig man som söker vårdcentralen där du arbetar som distriktsläkare. Han är tidigare frisk men är mångårig
rökare. Patienten söker dig som husläkare pga. ökad andfåddhet när han spelar golf. Kan gå 3 km i måttlig takt
på plan mark utan besvär, men i uppförslut blir han onormalt trött och andfådd. Beskriver även tryckkänsla över
bröstet av och till. Har svårt att sova på vänster sida. Inga aktuella läkemedel.
Status:
AT: Gott, inga perifera inkompensationstecken. 185 cm och 85 kg.
Hjärta/Cirkulation: Regelbunden rytm, ordinära hjärttoner. Systoliskt blåsljud med fortledning ut i vänster axill.
Punctum maximum över apex. Inget hörbart diastoliskt blåsljud.
Blodtryck: 120/70 mmHg sittande, hö arm.
Lungor/andning: Tydliga andningsljud bilateralt. Ingen perkussionsdämning. Symmetriskt andningsljud.
Buk: Mjuk, och oöm.
EKG: Sinusrytm, vänsterställd elaxel, höga amplituder, frekvens 78 slag/minut.
Patienten är nu på Kardiologmottagningen för uppföljning efter Ekokardiografi som visar en uttalad
mitralisinsufficiens på basen av prolaps av bakre mitralklaffseglet, P2-regionen. Det finns en anteriort riktad
regurgitationsjet som i systole går ända bak till lungvensmynningarna i vänster förmak. Vänsterkammarfunktion
med LVEF 55% och begynnande dilatation av vänster kammare. För övrigt inga vitier av betydelse.
I labstatus noteras normalt blodstatus, kreatinin 85 umol/L samt NTproBNP 2000 ug/L.
Kardiologen vill gå vidare med Coronarangiografi och Spirometri inför operation.
Du är nu Hjärtkirurg och sitter på hjärtrond tillsammans med kollegor från Klinisk fysiologi,
Kardiologen och Thoraxröntgen. Patienten presenteras för dig.
Ekokardiografi fynd enligt ovan.
Coronarangiografi visar friska kranskärl.
Spirometri visar väs ordinära fynd.
3.1 Vilka är indikationerna hos denna patient som talar för operation (2p)?
Sida 3 av 6
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Kod nr: _____________
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset
Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V14, 2014-08-14 kl 9-16 Skrivsalen Polacksbacken
Del 3_6 sidor_11,5p
Anamnes
46-årig man som söker vårdcentralen där du arbetar som distriktsläkare. Han är tidigare frisk men är mångårig
rökare. Patienten söker dig som husläkare pga. ökad andfåddhet när han spelar golf. Kan gå 3 km i måttlig takt
på plan mark utan besvär, men i uppförslut blir han onormalt trött och andfådd. Beskriver även tryckkänsla över
bröstet av och till. Har svårt att sova på vänster sida. Inga aktuella läkemedel.
Status:
AT: Gott, inga perifera inkompensationstecken. 185 cm och 85 kg.
Hjärta/Cirkulation: Regelbunden rytm, ordinära hjärttoner. Systoliskt blåsljud med fortledning ut i vänster axill.
Punctum maximum över apex. Inget hörbart diastoliskt blåsljud.
Blodtryck: 120/70 mmHg sittande, hö arm.
Lungor/andning: Tydliga andningsljud bilateralt. Ingen perkussionsdämning. Symmetriskt andningsljud.
Buk: Mjuk, och oöm.
EKG: Sinusrytm, vänsterställd elaxel, höga amplituder, frekvens 78 slag/minut.
Patienten är nu på Kardiologmottagningen för uppföljning efter Ekokardiografi som visar en uttalad
mitralisinsufficiens på basen av prolaps av bakre mitralklaffseglet, P2-regionen. Det finns en anteriort riktad
regurgitationsjet som i systole går ända bak till lungvensmynningarna i vänster förmak. Vänsterkammarfunktion
med LVEF 55% och begynnande dilatation av vänster kammare. För övrigt inga vitier av betydelse.
I labstatus noteras normalt blodstatus, kreatinin 85 umol/L samt NTproBNP 2000 ug/L.
Kardiologen vill gå vidare med Coronarangiografi och Spirometri inför operation.
Du är nu Hjärtkirurg och sitter på hjärtrond tillsammans med kollegor från Klinisk fysiologi, Kardiologen och
Thoraxröntgen. Patienten presenteras för dig.
Ekokardiografi fynd enligt ovan.
Coronarangiografi visar friska kranskärl.
Spirometri visar väs ordinära fynd.
Indikationerna för mitraliskirurgi är uttalad mitralisinsufficiens och tecken till hemodynamisk
påverkan (begynnande dilatation av vänster kammare samt förhöjd NTproBNP).
Även hos asymptomatiska eller låggradigt symptomatiska patienter är operation indicerad om
sannolikheten är stor att en klaffplastik kan göras.
Tillsammans beslutar du och övriga kollegor om operation. Bedömningen är att en
mitralklaffplastik kan göras på denna pat.
4.1 En mitralisplastik är ofta tekniskt svårare att utföra än att byta klaffen mot en mekanisk
eller biologisk protes. Vilka är fördelarna för patienten med att få en mitralisplastik istället för
en klaffprotes?
(2p)
Sida 4 av 6
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Kod nr: _____________
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset
Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V14, 2014-08-14 kl 9-16 Skrivsalen Polacksbacken
Del 3_6 sidor_11,5p
Fördelarna med mitralisplastiker är att studier har visat på bättre långtidsöverlevnad
/prognos jmf med mitralklaffproteser, och att unga patienter kan slippa kronisk
waranbehandling.
Patienten är nu inskriven på Thoraxkirurgisk vårdavdelning för att bli opererad. I egenskap av
opererande Hjärtkirurg sitter du och informerar patienten och anhöriga inför morgondagens
operation. De frågar hur man kan ”stänga av hjärtat” under operationen. Du berättar att man
använder en hjärtlungmaskin under ingreppet.
5.1 En förkortning för hjärtlungmaskin är ECC, vad står denna förkortning för (1p)?
5.2 Vilka tre huvudfunktioner har hjärtlungmaskinen(1,5p)?
5.3 För att operera på klaffar inuti hjärtat behöver hjärtat vara blodtomt och stilla. Vad kallas
den vätska som tillförs hjärtat under operationen för att få hjärtat att stanna och vilken är den
aktiva komponenten som ingår i denna vätska (1p)?
5.4 Vilka två läkemedel är absolut nödvändiga för att möjliggöra användandet av
hjärtlungmaskinen (1p)?
Sida 5 av 6
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Kod nr: _____________
Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset
Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 V14, 2014-08-14 kl 9-16 Skrivsalen Polacksbacken
Del 3_6 sidor_11,5p
Patienten är nu inskriven på Thoraxkirurgisk vårdavdelning för att bli opererad. I egenskap av opererande
Hjärtkirurg sitter du och informerar patienten och anhöriga inför morgondagens operation. De frågar hur man
kan ”stänga av hjärtat” under operationen. Du berättar att man använder en hjärtlungmaskin under ingreppet.
5.1 En förkortning för hjärtlungmaskin är ECC, vad står denna förkortning för?
Svar: Extra-corporeal cirkulation
5.2 Vilka tre huvudfunktioner har hjärtlungmaskinen?
Svar: Cirkulera blodet, syresätta blodet, värma/kyla blodet
5.3 För att operera på klaffar inuti hjärtat behöver hjärtat vara blodtomt och stilla. Vad
kallas den vätska som tillförs hjärtat under operationen för att få hjärtat att stanna och vilken
är den aktiva komponenten som ingår i denna vätska?
Svar: Kardioplegi och Kalium
5.4 Vilka två läkemedel är absolut nödvändiga för att möjliggöra användandet av
hjärtlungmaskinen?
Svar: Heparin och Protamin
Sida 6 av 6