(Microsoft PowerPoint - 120229-0306 Pascal Inera Infom\366ten VGR)

advertisement
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument wiki
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
Linn Wallèr, Marie-Louise Gefwert
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument
wiki
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
2
Idag
Imorgon (efter migrering)
Apoteket AB
Internt
användarstöd
(ApoDos)
Dos-recept
Externt
användarstöd
(e-dos)
Apoteket
AB
Dosprod.
Producents
användarstöd
(ApoDos)
Apotekens
Service AB
Dos-recept
Inera
Vårdens
användarstöd
(Pascal)
3
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument
wiki
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
4
Patientdatalagen ställer krav på IT-säkerhet
Nationella IT-lösningar för vård och
omsorg måste garantera säkerhet,
integritet och sekretess.
Nationella tjänster
NPÖ
Infektionsverktyget
Användare måste kunna identifieras,
tillgång till information anpassas efter
användaren och användarens
handlingar måste kunna spåras.
Kvalitetsregister psykiatri
Övriga kvalitetsregister ( ca 70 st)
Elektroniska sjukintyg (vårdmiljarden)
Tandvård
Pascal förbereder vården för andra
nationella e-hälsotjänster
Pascal (20 000 - 50 000 anv.)
mfl
5
Patientdatalagen kräver
Vårdgivare
Aktör som bedriver hälso- och sjukvård
Vårdenhet
Organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård och som leds av en
verksamhetschef eller motsvarande.
Verksamhetschef
Definieras enligt hälso- och sjukvårdslagen
Medarbetaruppdrag
Kopplar ihop en vårdenhet med dess tillhörande användare (Läkare, sjuksköterskor etc.)
6
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument
wiki
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
7
HSA och SITHS
HSA katalog
SITHS kort
Skapa struktur
Säker inloggning
Besluta om och lägga in i HSA
katalogen:
Autentisering
Organisation med vårdgivare,
vårdenhet samt medarbetaruppdrag
och personinformation.
Tjänstecertifikat
Kontroll av giltighet
Komplettera med de attribut som
krävs för Pascal
8
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument
wiki
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
9
Systemkrav och programvara
Korrekt användning av Pascal kräver att ett antal system jobbar
ihop samt att arbetsplatsen är anpassad.
HSA, SITHS, Säkerhetstjänster och Pascal
Ställer krav på
Operativsystem
Browser och version på denna
Kortläsare med tillhörande drivrutin och programvara (Net iD)
Ev. brandväggshantering
Vid användning av Pascal över Sjunet
Sammanfattas i
Systemkrav och rekommendationer för åtkomst till Pascal.pdf
10
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
11
Organisationens ansvar
Besluta om organisation enligt PDL
Besluta om vem är verksamhetschef?
HSA administratör – säkerställa och införa korrekta
och uppdaterade uppgifter
SITHS kort hantering – bland annat: säkra
beställningar, informera och utlämna samt spärra kort
Lokal support upprättad
Säkerställa att rutinerna finns och är beskrivna
12
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
webinar
Checklista
dokument
wiki
avreglering
Apotek
e-dos
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
13
http://www.inera.se/Vardtjanster/Pascal
14
http://www.inera.se/Vardtjanster/Pascal/Dokument-for-Pascal/
15
http://www.inera.se/Vardtjanster/Pascal/Web-seminarium/
16
17
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument wiki
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
18
19
20
21
22
23
Testfall för lokal support
• Testfall för lokal support formulerade som användarfrågor
• Kommer att finnas i dok ”Testfall lokal support för Pascal”
Testfall 1 - ”Jag har aldrig loggat in i Pascal, hur gör man?”
Användaren som ringer in har tidigare aldrig använt Pascal och frågar supportfunktionen hur man gör för att logga
in.
Svar 1
Lokal support kontrollerar först att användaren har SITHS-kort, inloggningsuppgifter och finns upplagd i HSAkatalogen.
Är användaren inte registrerad i HSA eller saknar SITHS-kort, hänvisar lokal support användaren vidare (alternativt
för ärendet vidare).
Finns SITHS-kort och HSA-uppgifter, lämnar lokal support ut URL för inloggning i webbläsare till användaren.
Notera att vissa vårdgivare även ger användaren möjlighet att logga med hjälp av engångslösen som alternativ till
SITHS-kort.
Via Internet: www.eordinationpascal.se
Via Sjunet: www.eordinationpascal.sjunet.org
• Lokal support ska ha kunskap om att det krävs SITHS-kort alternativt engångslösen samt HSAregistrering för inloggning i ordinationsverktyget Pascal. Lokal support ska också ha tillgång till
kontaktuppgifter till lokal SITHS/HSA-administration.
• Lokal support ska klara av att verifiera uppgifter i HSA-katalogen, alternativt ha direkt tillgång till
den lokala HSA-administrationen. Notera att det måste vara möjligt att verifiera HSA-uppgifter
under hela arbetsdagen
24
Felsökningsscheman
Det finns tre felsökningsscheman som stöd till den lokala supportorganisationen
25
Checklista överlämning till central support
Kontrollera allra först om det finns aktuell driftinformation på Pascals supportsida (www.inera.se/kundservice/pascal)
A. Åtkomst till ordinationsverktyget via nätet
C. Användning av ordinationsverktyget
1. Har användaren åtkomst till andra webbplatser?
1. Användaren kan inte välja aktuell vårdenhet:
• Är användaren korrekt registrerad i HSA?
2. Uppfyller användarens dator systemkraven för åtkomst till
ordinationsverktyget?
2. Användaren kan inte registrera en patient:
• Finns samtycke registrerat?
3. Är JavaScript och cookies påslagna i användarens webbläsare?
B. Inloggning
1. Inloggning med SITHS-kort:
•
Är kortläsaren kopplad till datorn?
•
Sitter SITHS-kortet rätt i kortläsaren?
•
Är SITHS-kortets certifikat giltigt?
•
Har användaren valt rätt certifikat?
•
Har datorn rätt version av programmet NetID installerad?
2. Inloggning med engångslösen:
•
Har användaren angivit rätt PIN-kod?
3. Är användarens fullständiga uppgifter registrerade i HSAkatalogen?
4. Kan användaren välja aktuell vårdenhet?
5. Har användaren prövat att starta om datorn och försöka igen?
3. Användaren kan inte förskriva visst läkemedel:
• Har användaren fullständig förskrivningsrätt?
4. Användaren saknar knapp för ordination:
• Har användaren förskrivningsrätt?
5. Användaren kan inte använda knappen ”Makulera”:
• Finns det någon ordination att makulera (ej skickad eller
expedierad ordination)?
6. Användaren har problem med utskrift av dosrecept:
• Har användaren rätt version av PDF-läsare installerad?
Vid felanmälan till Nationell Pascalsupport uppge:
- Namn och telefonnummer till den som felanmäler till Nationell
support.
- Kontaktuppgifter till användaren som har problem inklusive SITHSkortsnumret.
- Problembeskrivning inklusive eventuellt felmeddelande från
26
systemet.
Skiss supportsida för Pascal
27
Lokal support för Pascal
Administratör
Felanmälan
Felanmälan
Ärendenummer
Ärendenummer
Hjälpfunktion
Användare
Systemleverantör
lokalt journalsystem
Felanmälan
Ärendenummer
Pascalstöd
Central support
28
Supportstöd efter
produktionssättning
All information för support till användare nås via en
länk:
http://www.inera.se/kundservice/Felanmälan/Pascalsupport/
29
NetID
drivrutiner
kortläsare
operativ
browser
webinar
Checklista
dokument
wiki
avreglering
Apotek
e-dos
PDL
medarbetaruppdrag
vårdgivare vårdenhet
Organisation
verksamhetschef
HSA
SITHS attribut
autentisering
roller
begrepp ansvar
support
processer beslut
30
Download