Vill du samordna Västra Götalands SITHS-organisation

advertisement
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
Vill du samordna Västra Götalands SITHS-organisation för utgivning
Styrgrupp IT i Väst (SITIV) har fattat beslut om att tillsätta en samordnare för SITHS-kortutgivning och
därmed stärka en gemensam organisation där arbetet kan utföras av alla ingående parter, för alla
ingående parter.
Vi söker en regional samordnare till Västra Götalands SITHS-organisation. I uppdraget ingår att hålla
nödvändiga system, dokument, utbildningar uppdaterade. Uppdraget har pågått under 2016 med en
tillfälligt tillsatt samordnare som behöver återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter snarast. Uppdraget
omfattar 50 % där tid per dag eller vecka kan vara flexibelt. Uppdraget startar snarast möjligt
Uppdraget innebär att:
 Samordna utgivningskontor med tillhörande informations- och utbildningsinsatser
 Utreda och utveckla gemensam SITHS-organisation i Västra Götaland.
Arbetsuppgifterna innebär bl.a.
 Samordna operativt arbete med Västra Götalands gemensamma organisation för SITHS-kort.
I detta ingår att kontinuerligt utbilda och supportera befintliga och nya utgivningskontor.
 Tillse bästa möjliga täckning av utgivningskontor i länet i samråd med i SITHS-organisationen
ingående parter samt Västra Götalands RA
 Ta fram och förvalta ekonomisk modell
 Bevaka att säkerhetsnivå i utgivningsprocessen bibehålls eller stärks
 Samordna central certifikatstjänst
 Hantera, förvalta och utveckla nödvändiga system för funktionen såsom Beställnings-, Tidsoch faktureringssystem.
 Hantera fakturering och ersättning till respektive organisation såväl beställare som utförare
 Informera utgivningskontor om nyheter och förändringar
 Kontinuerligt utföra stickprovs revision på utgivningskontor
Erfarenhet och kvalifikationer
Du behöver:
 ha ett strukturerat arbetssätt,
 ha förmåga att leda utveckling självständigt och samtidigt vara en bra lagspelare.
 ta egna initiativ och vara drivande i att lösa uppgifter
 ha kännedom om hur länets kommuner och VGR arbetar tillsammans med SITHS
 Adekvat högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
 Erfarenhet av offentlig förvaltning eller förvaltning i stora organisationer.
Det är meriterande med insyn i och erfarenhet av SITHS samt erfarenhet av certifikat och
certifikatshantering
Kontroll mot belastningsregister kommer att ske.
För mer information:
Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
GITS
VästKom: SITHS
VGR: TjänsteID service
Frågor om uppdraget till nuvarande samordnare för SITHS Linn Wallér, eSamordnare,
Göteborgsregionens kommunalförbund [email protected]
Intresseanmälan senast 2016-11-04 till Funktionsledare GITS, Katarina Amundsson
[email protected]
Avsikten är att göra ett tjänsteköp för den kommande SITHS-koordinatorn, från den
organisation/förvaltning som nuvarande anställning finns hos.
Download