Fotografering

advertisement
Fotografering
Gå in i SITHS Admin
1. Logga in i SITHS Admin, välj Siths certifikatet (inloggningskoden)
2. Be om en giltigt id-handling. Be personen skriva sin namnteckning på namnlappen
om man har skrivplatta så får den vänta.
3. Sök upp personen med hjälp av personnumret
4. Begär HCC till nytt kort
5. Kryssa i korttyp enligt beställningen och signera (kodnummer 2)
6. Klicka på SCS Beställningar (uppe i den rosa listen) och välj att starta SCS i Icke SISläge.
SIS Captur Station öppnas
7. Logga in med Telia certifikatet när du ska fotografera och beställa kort
8. Ladda ner kunduppgifter om det är första gången du gör beställningen
9. Välj Skapa/Hantera kortbeställningar.
10. Dubbelklicka på personen som ska fotas.
11. Om personen skall ha titel på sitt kort fyller man i det under Övrig info. OBS! max 26
tecken. Inga andra uppgifter skall fyllas i.
12. Klicka på nästa och skriv in siffrorna på det ID som används.
13. Klicka på nästa, sätt på kameran (Markeringen på kameran ska vara på P), klicka på
Fånga bild och sedan på Live-bild (zooma med hjälp av rullisten om det behövs). Ta
några bilder och låt sedan personen välja.
14. Klicka på nästa, sätt namnlappen med underskriften i scannern och klicka på Fånga
signatur (rotera om den blir upp och ner) eller skriv på namnteckningsplattan.
15. Klicka på nästa och signera beställningsunderlaget.
16. Stäng
17. Välj Skicka beställningar till Gemalto. Om samtliga beställningsunderlag skall skickas
kryssa i ALLA längst ner till vänster.
18. Klicka på signera och skicka.
19. Stäng och Avsluta.
Download