Signering som Granskare 1

advertisement
Instruktioner för signering av planer i version 10/x av Acrobat prof. samt Firefox.
Upprättat av: Maud Albertsson
Uppdaterad: 2016-05-17
Instruktioner för signering av kursplaner som Granskare 1.
Reviderad kursplan signeras av Granskare 1.
Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7.
Reviderad utbildningsplan signeras av Granskare 7.
”Kurspaketsplaner” ska det inte skapas någon PDF för utan där följs bara punkt 1-9 och 20-21.
Certifikat
För att signera planer ska du ha ett certifikat installerat på din dator. Certifikatet installeras per
automatik på din dator då du har fått behörighet som Granskare 7 eller Granskare 1. En omstart av
dator krävs för att certifikatet ska läggas in.
Vid problem med certifikat, kontakta helpdesk.
Acrobat version
Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för
certifiering/signering.
Webbläsare
Då vi har problem med Internet Explorers senaste versioner rekommenderas att du använder Mozilla
Firefox då du signerar i Atlas.
Signering som Granskare 1
Kortversion
1. Klicka på ”Kurs- och utbildningsplaner” i toppmenyn i Atlas och välj ”Kursplan”.
2. Sök fram den kursplan som ska signeras
3. Öppna planen
4. Granska planen antingen i pdf-format eller i inmatningsbilden
5.
Vill du ändra något i planen, klicka antingen på länk ”Redigera allt” eller klicka på just det fält
du vill ändra och spara sen.
6. Vill du underkänna planen, om något är inkorrekt som avdelningen måste ändra, klicka på
”Underkänn”. Planen går då tillbaka till Inrapportör.
7. Är allt ok klickar du på ”Skicka vidare”.
8. Ta fram planen igen. Den ligger nu i steget ”Avvaktar signering Granskare 1”
9. Klicka på ”Signera fullständig”.
10. Du kommer då till själva ”signeringssidan”.
11. Klicka på ”Visa pdf”.
12. Kursplanen/utbildningsplanen öppnas i Acrobat Pro.
Sida 1 av 5
Instruktioner för signering av planer i version 10/x av Acrobat prof. samt Firefox.
Upprättat av: Maud Albertsson
Uppdaterad: 2016-05-17
13. Välj Verktyg.
14. Välj Certifiera - Utan synlig underskrift
15. Får du upp en varningsruta, kryssa i ”Visa inte det här igen” för att slippa få upp rutan nästa
gång du signerar.
16. Välj ”OK”.
17. I nästa ruta se till att ditt namn står i fält ”signera som” och välj ”Inga ändringar tillåtna”
och välj därefter ”Underteckna”.
18. Spara pdf-filen på din dator.
19. Stäng filen och gå tillbaka till Atlas och ”Välj fil”
20. Sök reda på den signerade planen (pdf-filen). Systemet varnar om du skulle ta fel fil (fil med
fel namn). När du hittat rätt signerade fil, välj ”Ladda upp/Signera”.
21. Nu hamnar du tillbaka i inmatningsbilden för planen. Välj ”Bekräfta signering”.
Kursplanen/utbildningsplanen är nu signerad, låst och bekräftad och sökbar i de publika
sökfunktionerna. (Det tar någon timme efter signering till dess att planen kommer ut på webben)
Kursplanen finns att hitta i den här sökfunktionen, www.miun.se/kursplaner.
Sida 2 av 5
Instruktioner för signering av planer i version 10/x av Acrobat prof. samt Firefox.
Upprättat av: Maud Albertsson
Uppdaterad: 2016-05-17
Detaljerad beskrivning av signering för Granskare 1
1. Logga in i databasen
http://apps.miun.se/UDB.UI.Admin/home.aspx
Användarnamn: fö[email protected]
Lösenord: lösenord som du använder för att logga in på din dator
2. Klicka på ”Kurs- och utbildningsplaner” i toppmenyn och välj ”Kursplan”.
3. Sök fram den kursplan som ska signeras, genom att välja ”Status” GD Granskare 1 eller annat
sökkriterie, t.ex. kurskod, ämne eller namn.
4. Öppna planen du ska signera genom att klicka på raden
5. Du kan granska planen genom att läsa i det som är
inlagt i alla fälten i databasen eller så öppnar du
pdf-filen för att se hur den färdiga kursplanen
kommer att se ut då den signerats och publiceras på webben.
För att förhandsgranska PDF klicka på PDF (Sv)/PDF (Eng).
6.
Om du vill ändra något i planen, klicka antingen på knappen
”Redigera allt” för att alla redigerbara fält i planen
skall öppnas upp och vara möjlig att redigera.
Vill du bara redigera enstaka delar/fält kan du öppna
just den rubrikgruppen och klicka i fältet som ska redigeras.
Redigerbara fält har en bild av en penna ute till höger.
7. Är det något som inte är korrekt och det behöver
ändras/korrigeras av ansvarig avdelning klickar du på
”Underkänn”. Planen går då tillbaka till Inrapportör.
Lämna gärna en kommentar till varför underkännandet.
8. Ska inget ändras/redigeras klickar du på ”Skicka vidare”, som Granskare 1.
9. Sök fram planen igen och öppna den. Den ligger nu i steget ”Avvaktar signering Granskare 1”
10. Klicka på ”Signera fullständig”.
Sida 3 av 5
Instruktioner för signering av planer i version 10/x av Acrobat prof. samt Firefox.
Upprättat av: Maud Albertsson
Uppdaterad: 2016-05-17
11. Du kommer då till signeringssidan. Klicka på ”Visa pdf”.
12. O, du får upp att du ska spara filen, gör det (för att kunna öppna filen måste man ibland välja
att tillfälligt spara den då man använder Firefox eller Chrome, det är en lokal inställning i
webbläsaren som styr det). Nere till vänster i webbläsaren finns nu filen nedladdad och för
att öppnas i Acrobat. Klicka för att öppna.
13. Kursplanen/utbildningsplanen öppnas i Acrobat.
Välj Verktyg till höger i bilden.
Välj Certifiera - Utan synlig underskrift
14. Du får då upp en varningsruta.
Du kan kryssa i ”Visa inte det här igen”
för att slippa få upp rutan nästa gång du
signerar en plan.
Välj ”OK”.
Sida 4 av 5
Instruktioner för signering av planer i version 10/x av Acrobat prof. samt Firefox.
Upprättat av: Maud Albertsson
Uppdaterad: 2016-05-17
15. I nästa ruta se till att ditt namn står i fält
”signera som” välj ”Inga ändringar tillåtna”
och välj därefter ”Underteckna”.
16. Spara pdf-filen på din dator. Du behöver inte namnge filen, systemet namnger den, kom bara
ihåg vart du sparade den. Stäng filen och gå tillbaka till Atlas och välj ”Välj fil”
17. Sök reda på den signerade planen (pdf-filen)
18. Systemet säger till om du skulle ta fel fil (fil med fel namn). Systemet markerar bara att det är
fel det går fortfarande att signera så var uppmärksam på ev. meddelande. Se bild nedan. Om
du valt fel fil, välj bläddra igen och leta reda på rätt fil.
19. När du hittat rätt signerade fil, välj ”Ladda upp/Signera”.
20. Nu hamnar du tillbaka i inmatningsbilden för planen.
Välj ”Bekräfta signering”.
Kursplanen är nu signerad, låst och bekräftad och sökbar i de publika sökfunktionerna. (Det tar
någon timme efter signering till dess att planen kommer ut på webben).
Kursplanen finns att hitta i den här sökfunktionen, www.miun.se/kursplaner.
Sida 5 av 5
Download