En person har behandlats för klamydiainfektion och uppgett att

advertisement
Klamydia
Partnerbrev
Brev att skickas med indexpatienten eller att skickas till partner enligt
överenskommelse med patienten.
Indexpatienten ska upplysas om att påminnelse skickas till partner om
remissbekräftelse ej inkommit.
REMISS
En person har behandlats för klamydiainfektion och uppgett att smittan kan
ha överförts till dig. Risk finns att du har en infektion även om du inte har
några besvär.
Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag och ger flytningar och sveda
från urinröret. Infektionen kan sprida sig till äggledarna hos kvinnan och till
bitestiklarna hos mannen. Klamydia är lätt att behandla med
antibiotikatabletter.
Den remiss du nu fått gäller för kontroll av klamydiainfektion. Provtagning
utförs med ett enkelt urinprov/odlingsprov. OBS! Du ska inte ha kissat två
timmar innan du lämnar urinprovet. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att
låta undersöka dig.
Genom att lämna remissen får du kostnadsfri undersökning och har du eventuellt en infektion får du behandling utan kostnad. Ring snarast till vårdcentralen eller ungdomsmottagningen och beställ tid. Tag med denna remiss vid
besöket.
Detta ska vara gjort inom 3 veckor.
TILL BEHANDLANDE LÄKARE
Dnr
Tacksam för undersökning och ev behandling av denna patient som kan vara
smittad av klamydia
.......................................................................................................................
Personnummer
Namn
Patienten är undersökt den ……………………..
Vårdcentral/klinik:……………………………………………………………
.
OBS! SÄND DENNA REMISS ÅTER TILL ;
………………………………………………………………………………
Vårdcentral /klinik
Datum
......................................................................................................…..............
Underskrift
Tel
Download