Jämställd kommunikation
Utbildning om jämställd kommunikation i statliga myndigheter
Som ett led i att stödja er i arbetet med jämställdhetsintegrering bjuder JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) in till en utbildning med fokus på kommunikationsansvarigas
arbete. Utbildningen ges som endagsutbildning med två alternativa datum, 15 respektive
16 oktober, i Stockholm.
Under 2014 genomförde vi en utbildning på temat jämställd kommunikation. Efterfrågan
på utbildningsplatser var större än vad vi då kunde tillgodose och
JiM-satsningen har utökats med fler myndigheter. Vi erbjuder
därför utbildningen igen, nu i uppdaterad form.
Utbildningen löper under en dag och är särskilt utformad
för personer som ansvarar för kommunikation
(t.ex. språkvård, informationsmaterial, press, bild,
rapporter osv.) på myndigheterna.
Mer om JiM på
jamstall.nu/jim
Målet är att deltagarna under utbildningen:
•
•
•
Får ökad kunskap om och praktiska tips på hur
de kan skriva och tala jämställt
Får ökad kunskap om och praktiska tips på hur
de kan arbeta med genusmedveten bildkommunikation
Får en god grund för att utveckla det egna kommunikationsarbetet med inriktning mot jämställdhetsintegrering på myndigheten
Dagen innehåller föreläsningar som varvas med diskussioner och grupparbeten utifrån
myndigheternas egna pågående arbete och dagen avrundas med workshop där deltagarna
får tillämpa sina nyvunna kunskaper i praktiken.
Målgrupp
Personer som ansvarar för myndighetens arbete med kommunikation. Varje myndighet får
anmäla max 2 personer. Deltagare från samma myndighet deltar vid samma tillfälle.
Utbildningsledare
Utbildningsansvariga är Karin Bengtsson och Mikael Almén, (Nationella sekretariatet för
genusforskning). Under dagen får vi lyssna till gästföreläsare med expertis inom området
samt JiM-myndigheter som presenterar sina erfarenheter av jämställd kommunikation.
Jim - en del av Nationella sekretariatet för genusforskning
Praktiskt
Scandic Hasselbacken
Lokal
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20,
100 55 Stockholm
Från centralstationen:
Gå 500 meter till Sergels Torg och ta spårvagn nummer 7 till Gröna Lund. Resan tar
cirka 10 minuter.
Datum och tid
Torsdag 15 oktober 09.30-16.00 (fika serveras från 09.00)
Fredag 16 oktober 09.30-16.00 (fika serveras från 09.00)
Anmälan
Anmäl dig senast 18 september via denna länk. Avgift per deltagande person är 600 kr.
Fika och lunch ingår i priset. Anmälan är bindande.
Förberedelser
Sänd i samband med anmälan in följande till [email protected]
•
•
•
•
Myndighetens styrdokument på kommunikationsområdet, t.ex kommunikations-
strategi, kommunikationsplan, språk-och bildpolicy och checklistor
Ett exempel på jämställd kommunikation från myndigheten (kan vara text eller bild)
Ett exempel på ojämställd kommunikation från myndigheten
(kan vara text eller bild)
Ett svar på frågan: Vad hindrar oss idag från att leverera kommunikation
kvalitetssäkrad ur ett jämställdhetsperspektiv?
Jim - en del av Nationella sekretariatet för genusforskning