Jämställd kommunikation i statliga myndigheter

advertisement
Inbjudan till utbildning
Jämställd kommunikation i statliga myndigheter
Som ett led i att stödja er i arbetet med jämställdhetsintegrering under 2014
bjuder JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) in till en utbildning med
fokus på kommunikationsansvarigas arbete. Utbildningen genomförs den 17
mars i Stockholm.
JiM erbjuder en endagsutbildning, särskilt utformad för personer som ansvarar för
kommunikation (t.ex. språkvård, informationsmaterial, press, bild, rapporter osv.) i
myndigheterna. Målet är att deltagarna under utbildningen:
• Får ökad kunskap om och praktiska tips på hur de kan skriva och tala jämställt
• Får ökad kunskap om och praktiska tips på hur de kan arbeta med
genusmedveten bildkommunikation
• Får en god grund för att utveckla det egna kommunikationsarbetet med
inriktning mot jämställdhetsintegrering på myndigheten
Dagen innehåller föreläsningar som varvas med diskussioner och grupparbeten utifrån
myndigheternas egna pågående arbete och dagen avrundas med workshop där
deltagarna får tillämpa sina nyvunna kunskaper i praktiken.
Målgrupp
Personer som arbetar med information och kommunikation. Varje myndighet får
anmäla max 2 personer.
Utbildningsledare
Utbildningsansvariga är Anneli Tillberg och Mikael Almén, (Nationella sekretariatet för
genusforskning). Medverkande är Karin Milles och Tomas Gunnarsson. Karin Milles är
docent vid Södertörns Högskola och forskar och undervisar i ämnet svenska. Hon har
skrivit boken Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. Tomas
Gunnarsson, känd som Genusfotografen, har examen i journalistik och genusvetenskap
och lång erfarenhet som fotograf. Som genusfotograf bloggar och föreläser han om genus
i bilder och normkritisk bildanalys.
Datum, tid och plats
Tisdagen den 17 mars, klockan 10.00–17.00. Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr
i Stockholm. Lokal: Studion.
Anmälan
Anmäla dig senast 17 februari till [email protected] Uppge namn, e-post samt
eventuella kostönskemål. Dagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.
Villkor och förberedelser
Om du är ansvarig för gruppanmälan på din myndighet, vänligen vidarebefordra denna
inbjudan till de kollegor du anmäler.
Alla deltagare förväntas vara bekanta med innehållet i deras myndighets handlingsplan
för jämställdhetsintegrering 2014 och ha en kopia av planen med till utbildningen.
Deltagare som tidigare inte deltagit på en basutbildning i jämställdhet med JiM bör gå
igenom materialet ”Basutbildning JiM (pdf)” som finns på jamstall.nu/jim under
material. Lösenord: jim2013
Inför utbildningen vill vi att du svarar på frågan: ”Vad upplever du som det största
dilemmat/problemet i din uppgift som projektledare?” Beskriv dilemmat/problemet
kortfattat i ett mail till [email protected] senast torsdag 27 februari.
Utbildningarna är kostnadsfria, men avbokning senare än tre dagar innan kommer att
faktureras 950 kronor. Platsen på utbildningen kan överlåtas.
Välkomna!
Download