The annual June Seminar has through the last 20 years been the

PROGRAM
Måndag den 16 juni
Tisdag den17 juni
09.00 – 10.00
Registrering och fika
09.00 – 10.30
10.00 – 10.30
Inledning
Eva Kjellberg samt
Socialnämndens ordförande Rita Poromaa
10.30 – 11.00
10.30 – 12.30
The children´s voices in the public room
Jim Wilson, England
Peter Rober, Belgien
11.00 – 12.00
12.00 – 15.30
Utvecklingsprojekt på Nordkalotten i
Systemiskt Arbete fortsätter i Tom
Andersens anda med
Juniseminar
12.30 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.30
Parallella seminarier
Fokus på barnet
Familjerätten,
Gällivare
kommun,
16 – 18 juni 2008 i Gällivare
Individens röst i familj och
samhälle
Johan Sandberg,
Solveig Henriksson
Hur engagera barn och vuxna i
konstruktiv samhandling
The children’s voices in the
public room
med
Jim Wilson, England Peter Rober,
Belgien
Grupper från Nordkalotten presenterar
egna arbeten
Seminarieavgift
2000 kr
15.30 - 17.00
Hvordan tage vi
hånd om ”det
levande” i
relations og
naetverkstaenkningen
Distriktspsykiatrin, Odsherred
Psykolog
Astrid Eiterå m fl
15.30 – 16.00
Fika
16.00 – 17.30
Forts
Jim Wilson, England
Peter Rober, Belgien
19.30
Middag
Forts
The children´s voices in the public room
Jim Wilson, England
Peter Rober, Belgien
Fika
Forts
Jim Wilson, England
Peter Rober, Belgien
Lunch + aktiviteter
Ta med lämpliga kläder!!!
Parallella seminarier
Samverkan kring
barn till föräldrar
med psykisk ohälsa
Vuxenpsykiatrin,
socialtjänsten och
BUP i Gällivare
Barnets stemme
i en
barnepsykiatrisk
kontekst.
Hvordan kan
hjelp bli
hjelpsom?
Laila Aamodt,
Ingerid Aamodt
17.00 – 17.30
17.30 – 19.00
Fika
Parallella seminariegrupper
Erfaringar fra
multifamilieterap
igruppe for
spiseforstyrrelse
Siri Lyngmo,
Steven Balamra
Tanker og
oplevelser i
forbindelse med
indforelse af dele
af Åben Dialog
taenkningen i en
sengafdeling
Grethe Thyegsen,
överläkare.
Vuxenpsykiatrin,
SvendborgSsygehus
20.00
Festmiddag
Onsdag den 18 juni
09.00 – 10.30
Paneldialog över dagarna som
gått
Eva Kjellberg , Magnus Hald,
Holger Hole, Judith Wagner,
Jim Wilson, Peter Rober
10.30 – 11.00
Fika
11.00 – 12.30
Avslut och reflektioner
12.30 Lunch
Konferensspråk:
engelska/svenska/norska/danska
www.nll.se/bupgallivare
För ytterligare information:
[email protected]
[email protected],
Tlf. + 46 970 19 447
Fax + 46 970 19 452