Lektion 2

advertisement
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
Efesierbrevet 1:7–10 (SFB-98)
”7I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder
på grund av den rika nåd 8som han har låtit flöda över oss, med all vishet
och insikt. 9Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut
som han hade fattat i Kristus, 10den plan som skulle genomföras när tiden
var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.”
Kolosserbrevet 3:12–15 (SFB-98)
”12Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig
barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13Ha fördrag med
varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan.
Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. 14Över allt detta skall
ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. 15Låt Kristi
frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp,
och var tacksamma.”
FÖRLÅTELSE - utan att ha förtjänt det!
1 Joh.1:9-10 Johannes: Om vi bekänner våra synder så förlåter Gud oss och
renar oss från all orättfärdigheter. (= det som skilt oss från Gud)
Genom förlåtelsens rening kan vi träda fram inför Gud!
Kol.3:13-15 Om vi blir förlåtna står i relation till hur vi förlåter andra!
Matt.6:12-14 Så som vi förlåter varandra, kommer Gud förlåta oss
Det är viktigt att vi förlåter våra medmänniskor deras missgrepp
så att Gud kan förlåta oss och befria oss från all vår skuld!
Förlåtelse suddar inte bort ”synden/brottet” med ”täcker över
synden/brottet” så att skulden inte längre är kvar!
OBS! förlåtelsen gör inte gjort ogjort, men det ”övertäckt”!
Rom.3:23-26 Guds förlåtelse är beroende på att Jesus offrades och att Hans
blod utgöts för vår skull!
Kol.1:19-23 Det är genom ’Jesu blod’ (det Jesus gjorde) som vi kan bli fria!
Min ”roll” i förlåtelsen!
Matt.6:12
Som jag förlåter min omgivning – så blir jag förlåten av Gud!
Matt.18:23-35 Vi har fått mycket förlåtet, då skall vi också ge förlåtelse till våra
medmänniskor, annars förlorar vi Guds förlåtelse!
Förklaringen till bilden: 10 000 (talenter) = 6 000x10 000
(dagsverken) = 60 miljoner dagarverken (ca: 228 år) =omöjligt!
jmf. 100 denarer = 100 arbetsdagar (= ca 4,5 månader)
Matt.18:21-22 Vi skall aldrig förtröttas att ge förlåtelse till dem som ”försyndar
sig mot oss”, t o m upp till 7x70 = 490 gånger, alltså oändligt
många gånger. Vi behöver tålamod!
I den sista tiden skall viljan att förlåta ”tunnas ut!”
2 Tim.3:1-5 I de sista dagarna kallnar kärleken och då vill vi inte förlåta,
utan då kräver vi gottgörelse och lite av ”öga för öga och …”
Sätt dina medvandrare fria genom att Du förlåter dem, och sätt Dig själv fri!
Försonad med Gud, mig själv och medmänniskor!
Försona = låta det trasiga bli helt. Framför allt i relationer!
Det synden (olydnaden) bröt sönder helade Gud genom Jesus.
Matt.5:21-24 Försona dig med din broder innan du bär fram din gåva. Vi kan
inte ge till Guds verk och leva i oförsonlighet!
Detta gäller offergåvan (=pengar) men också vårt lovprisande,
tacksägelse, vittnesbörd och allt tjänande för och inför Gud!
Se: Hebr.13:15-16 De som prisar Gud skall också göra gott …
OBS! Vi prisar Gud (ärar Gud) genom att leva försonade med våra
med människor – då visar vi på hur Gud försonat oss med sig!
Kol.1:21-23 Gud har försonat oss med sig, vi som var främmande och levde i
Ef.2:14-18 onda gärningar. Försoning och en ny livs-plattform!
De av synden trasiga människorna behöver försonas med Gud så att det
tom. påverkar synen på oss själva. Att vi kan se oss helade o. upprättade.
2 Kor.5:17-21 Våra NYA liv är en produkt av Guds försoning/helande!
Download