Förlåtelse

advertisement
Förlåtelse
Förlåta: begiva sig bort från, övergiva, lämna, överlämna, lämna åt sitt öde, lämna
kvar efter sig, skiljas vid, uppgiva, låta fara; lämna från sig, göra sig av med,
efterskänka (skuld, straff), fritaga någon från krav / anspråk / ansvar etc.
(Svenska akademins ordlista)
3 Moseboken 4:20
20 Och han skall göra med tjuren som han gjorde med syndofferstjuren, så skall han
göra med den. När prästen bringar försoning för dem, får de förlåtelse.
Johannes 20:23
23 Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans
synder så är han bunden."
Lukas 17-3-4
3 Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar
sig, så förlåt honom. 4 Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och
kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta
honom."
Apostlagärningarna 2:38-39
38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att
era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet
och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar."
Apostlagärningarna 13:38-39
38/39 Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas
förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och
fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.
Kolosserbrevet 3:12-17
12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet,
godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 Ha fördrag med varandra och förlåt
varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er
skall ni förlåta varandra. 14 Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder
samman till en fullkomlig enhet. 15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni
blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. 16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er
med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och
andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. 17 Och allt vad ni
gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom
honom.
Hebreerbrevet 10:16-18
16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren.
Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,
17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.
18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.
1 Johannesbrev 1:9
9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
Frågor



Varför är det viktigt att vi förlåter varandra?
Vad innebär det att få sina synder förlåtna?
Vad krävdes för förlåtelse innan Jesus?
Fler bibelställen för fördjupning
3 Moseboken 4:13-21
Syndoffer
Lukas 1:67-80
Sakarias lovsång
Lukas 7:40-50
Jesus förlåter synderskan
Apostlagärningarna 10:39-43 Föråtelse genom Jesus
Romarbrevet 4:7-8
Saliga är de förlåtna
Kolosserbrevet 2:8-15
Omskurna i Kristus
Hebreerbrevet 9:21-22
Blod för förlåtelse
Matteus 6:12-15
Förlåt varandra
Apostlagärningarna 2:37-40 Omvändelse & förlåtelse
Efesiebrevet 4:30-32
Förlåt och ha fördrag med varandra
Ordstudie
Svenska akademins ordlista utdrag;
Förlåta: begiva sig bort från, övergiva, lämna, överlämna, lämna åt sitt öde, lämna
kvar efter sig, skiljas vid, uppgiva, låta fara; lämna från sig, göra sig av med,
efterskänka (skuld, straff), fritaga någon från krav / anspråk / ansvar etc.
sv.wikipedia.org utdrag:
Förlåtelsen inom kristendomen
Inom kristendomen framhålls förlåtelsen främst i två sammanhang. Dels ser man det
som en moralisk plikt, att vi människor är villiga att förlåta andra, så snart de som
felat visar sig ångerfulla. Dels utlovas att Gud, på vissa villkor, förlåter oss våra onda
tankar och handlingar.
Uppslagsdelen bibeln.se
Försoning
Ursprungsbetydelsen hos hebreiskans vanliga ord för "sona" (kippér) antas vara att
man "täcker över", enligt en annan härledning "torkar bort", synd eller orenhet och
följderna därav. I texter om mänskliga konflikter kan ordet bl.a. återges med "blidka"
(1 Mos 32:20), "stilla (vrede)" (Ords 16:14) och "gottgöra" (2 Sam 21:3).
Tanken att man sonar felsteg med gåvor och andra prestationer kan i någon mån
överföras på förhållandet till Gud, men bibeln betonar att hans rättvisa är suverän
och omutbar. Hans makt över liv och död kan inte manipuleras (Ps 49:8), och det
finns brott som inga offer eller lösesummor gottgör (4 Mos 35:31 f.; 1 Sam 3:14; Jes
22:14). Skuld sonas i någon mån genom godhet och uppriktig ånger (Ords 16:6; Jes
27:9), men i sista hand är det bara Gud som kan utplåna den (Jes 6:7; 43:25). När
ordet för "sona" används om denna handling av Gud passar översättningen "förlåta"
(Ps 65:4; 78:38; Hes 16:63).
Download