Allergisk rinit i primärvård
-behandling och lite utredning
Bakgrund



Vanligt problem – ca 20% av unga vuxna, och ökar.
Allergisk reaktion typ 1 (IgE-medierad) med
histaminfrisättning
”Atopiker”: ökad benägenhet att bilda antikroppar av IgEklass

Säsongsallergi = pollen

Perenn allergi = pälsdjur, kvalster
Symtom

Klar rinnsnuva, nästäppa, nysningar

Klåda, stickningar i gom, näsa, öron, ögon

Trötthet

Andningsbesvär
Vad är jag allergisk mot?

Vår, försommar: Björk.

Högsommar: Gräs.

Sensommar: Gråbo.

Alltid: Kvalster, pälsdjur.

Mest symtom från näsa: antagligen pollen (stora allergen).

Mest symtom från lungor: antagligen katt/kvalster (små
allergen).
Vad är jag allergisk mot?
Björk: Nötter, mandel, äpple, stenfrukter bl. a.
Gräs: Jordnötter
Gråbo: Selleri, persilja, morot, palsternacka
Behandling: egenvård

Undvik allergenet!

Stanna inne?

Torka/vädra inte kläder och sängkläder utomhus.

Tvätta hår innan sänggående.

Klipp inte gräs.

Torrt och varmt = mycket pollen, kallt och regn = lite pollen.

Nässköljning

Receptfria läkemedel
Behandling inom primärvården

Egenvårdsråd och läkemedel via DSK

Peroral antihistamin (t. ex. Loratadin, Tavegyl), dubbel dos?

Nasal steroid (t. ex. Nasonex)

Lokal antihistamin (nässpray/ögondroppar Livostin)

Kromoglikat (nässpray/ögondroppar Lomudal)
Specialfall:

Steroider p.o./i.m./lokalt

Hyposensbehandling
Men jag vill ha en allergiutredning.


Kan man lista ut allergen på annat sätt?
-Ja, ofta. Årstid, husdjur osv.
Spelar det någon roll för handläggning?
-Ibland.

Finns bra utredningar?
-Jodå.
När utreda, och varför?

Allergen som går att undvika.

Oklara symtom.

Patientens önskan.

Specifik behandling planeras (SIT), d.v.s., svåra
symtom.
Utredningsmetoder

Pricktest
-När flera allergen misstänks (hund, katt, häst, kvalster,
gråbo, timotej, björk, gräs). Graderar symtom.
Billigt, snabbt.
Undersökarberoende, svårare på barn.

RAST
-Serologi riktad mot specifikt allergi, ger titersvar.
Dyrt, långsamt.
Stort sortiment.
Finns i BMS (t. ex. ”Timotej-Ak”)
Utredningsmetoder


Immunocap
Snabbtest, panel
Uteslutning/provokation
Gratis men tidskrävande
Bökigt och obehagligt

Total-IgE/Phadiatop
Ospecifikt
Rent praktiskt?

Rinit ger sällan anafylaxi. Föreslå ALARA.

Antihistamin hjälper mot allt, lokalbehandling efter symtom.




RAST, Phadiatop, Immunocap kan enkelt tas via VC, vid
behov.
För pricktest, djupare allergiutredning och hyposens, remiss
till LUNGKLINIKEN (vuxna) och BARNKLINIKEN (barn).
Födoämnesallergi är krångligare, för utredare och patient.
FASS
”Barnläkekonst i Sörmland”
Praktisk medicin
Internetmedicin