receptfria ögondroppar vid allergi

Vad orsakar din pollenallergi?
Det är björk, gräs och gråbo som orsakar mest problem för allergiker men det finns flera växtarter som kan orsaka besvär.
febRuari
MARS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUSTI
SEPTEMBER
HASSEL
AL
BJÖRK
ALM
SÄLG/VIDE
EK
GRÄS
GRÅBO
Rikstäckande pollenrapport finns på www.nrm.se/pollen.
HASSEL
Det är sällsynt att man är allergisk bara mot
hassel. Hassel och björk är nära släkt. Det gör
att björkallergiker kan uppleva typiska besvär redan när
hasseln blommar, långt före
björksäsongen i april–maj.
björk
Björkens blomning inleds normalt under andra
halvan av april i södra Sverige och avslutas i
juni längst upp i norr. Vid den tiden har många
björkallergiker redan känt av sin allergi. Björk
är nämligen nära släkt med hassel (som kan
blomma ända från januari) vilket gör att björkallergiker kan reagera redan i början av året.
Björken blommar rikligt, finns i hela landet och
dessutom i alla typer av terräng och landskap.
Som om det inte vore nog kan björkallergiker
uppleva korsreaktioner med en hel mängd
livsmedel. Det innebär att man
kan få problem med att äta
många av våra vanligaste frukter, nötter och vissa grönsaker.
Almen blommar och sprider pollen i april och
maj. Norröver växer alm främst som ett vackert
och ståtligt inplanterat träd och i södra Sverige
finns den även som skogsträd. Om du har flytt
undan ett varmt åskregn till en park eller en
allé är det stor chans att du har stått under en
alm och väntat.
ek
ligen den enda växt som kan erbjuda nektar
och pollen när de första fjärilarna, humlorna eller bina
kläcks eller vaknar.
gräs
Gräspollensäsongen är lång, ända från maj till
augusti. Men de största problemen upplever
gräsallergiker under några veckor i juni och
juli. Lagom till semestern, olyckligt nog för den
som är gräsallergiker. Det finns ca 150 gräsarter
och alla anses allergena. Även vass och våra
sädesslag är gräsarter. Vissa människor kan
Al tillhör samma familj som björk och kan, precis som hassel, orsaka besvär för personer som
är allergiska mot björk.
alm
sälG/vide
I Sverige finns 28 arter, där även pilträdet ingår.
Arterna blommar i april och maj och finns över
hela Sverige. Sälg och pilar är träd, medan
viden räknas till buskar. Sälgen är särskilt viktig
för den biologiska mångfalden. Det är näm-
Al blommar tätt efter hassel, från i slutet av
februari längst i söder till mitten av maj, då
hela alblomningen är avslutad. I Sverige
förekommer två arter av al: klibbal i den södra
delen av landet och gråal i de norra delarna.
Tillsammans täcker de hela Sverige.
Den normala blomningstiden för ek är från mitten av maj till en bit in i juni. Eken kan bli mycket
gammal, man brukar säga att det tar 300 år för
eken att växa, 300 år att leva och 300 år att dö.
Gamla, ståtliga och knotiga ekar växer i större
omfattning upp till den biologiska norrlandsgränsen, från södra Värmland
och södra Dalarna till kusten i
södra Hälsingland.
gråbo
reagera på både livsmedel och luftburna allergen, så kallad korsallergi. Gräsallergiker kan
få en korsreaktion när de äter t ex jordnötter,
jordgubbar, apelsin, sojabönor,
ärtor, tomat och lök.
Den normala blomningstiden för gråbo är
slutet av juli till mitten av augusti. Gråbo är ett
vanligt och inte särskilt vackert ogräs som du
säkert känner igen från vägkanter, byggarbetsplatser eller jordhögar. Efter björk och gräs är
gråbo det allergen som orsakar mest problem
för allergiker. Gråbon kan ha upp till 50 000
små blommor per planta och producerar därför stora mängder pollen. I södra Sverige
uppmäts alltid höga halter någon gång under
blomningen, men gråbon blir ovanligare ju
längre norrut man kommer. Gråboallergiker
korsreagerar med t ex prästkragar och maskrosor. Bland födoämen är korsreaktioner med bl a hasselnötter, lök, paprika, morot,
persilja, selleri, fänkål, kummin
och anis vanligt.
Receptfritt
läkemedel
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Sammanställning av pollen från Stockholmsområdet baserad på 22 års data.
Lomudal® (natriumkromoglikat) OTC (Ff ): Indikation: Inflammationshämmande medel vid allergiska ögonbesvär.
Förpackningar: Ögondroppar lösning 20 mg/ml Flaska 5 ml (Ef ) och 13,5 ml samt ögondroppar lösning 40 mg/ml endosbehållare 20 x 0,35 ml (Ef ) och 60 x 0,35 ml. Datum för översyn av produkttext 2006-12-20. För mer information och
senaste prisuppgift, se www.fass.se. Adress: sanofi-aventis AB, Gustavslundsvägen 139, Box 14142, 167 14 Bromma.
Tel. 08-634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: [email protected]
Finns att köpa på apotek.
Receptfria ögondroppar vid allergi
SE.CRO.09.04.06
Hasseln blommar på bar kvist före alla andra
lövträd, i skyddade lägen redan i januari eller
februari, men vanligen i mars–april. Pollenet
släpps från hanblomsställningarna, som är gula
5–7 cm långa hängen. I varje hänge finns stora
mängder pollen. Hassel är oftast en stor buske,
men ibland ett litet träd.
al