STADSTRAFIK STADSTRAFIK 1 LINJE 1 LINJE 2 LINJE 4 LINJE 5

advertisement
STADSTRAFIK
STADSTRAFIK
HAMNEN
Fär
je
KOPPARSVIK
t
Gu
Toftavägen
mot Vibble, Klintehamn
n
VISBY INNERSTAD
ge
ä
ev
Söderväg
atan
BUSS
STATION
Österport
Lummelundsv
g
agnus vä
Kung M
äg mot Kapp
NORROMR.
Färj
.
lav
BINGEBY
tan
Allégatan
an
sg
yr
St
äg
gbov
Färj
Follin
eled
en
ägen
Dalhem
sv
ot R
oma
äg m
gbov
d
Follin
un
s
rö
TERR
A
CENT NOVA
RUM
Få
OVA
ot
RA N
m
en
gen
evä
TER
an
gat
dby
Lun
en
Visbyled
Visbyled
en
g
YTTRE
ÖSTRA VI
yled
ä
ov
Br
Visb
Slit
vägen
g
en
lunds
.
SKARPHÄLL
vel
Skogs
Trädgårdsgatan
Visbyled
Syréng
Martallsg.
Västra Törnekvior
Hy
se
tan
SMITTENSLUND
n
ata
sg
äll
rph
a
Sk
g
Ju
ga
ns
ma
ng
Mot Hem
ä
rev
GRÅBO
End
GRÅBO
CENTRUM
DJUPLUNDA
.
dsg
sta
k
Ver
ÖSTRA VI
FURULUND
m
HAGA
g
yga
Allégatan
ä
ov
Br
Tjelvarvägen
geb
.
väg
Brömsebroväg
Bin
VÄRNHEM LYCKÅKER
.
Lännav
gs
g.
Korpen
VISBORG
Lan
N.Hanse
GAMLA
A7-OMRÅDET
LÄNNA
elshamn
Atla
seg.
um
e
St
ÖSTER
CENTRUM
Ö.Han
Sig
eled
en
.
nalg
S
nk
N:a Kyrkogården
LASARETTET
Norderport
Söderport
Söderväg
lg
igna
Mot Gustavsvik,
Snäck
sg.
led
en
Norderstrand
1 LINJE 1
2 LINJE 2
3 LINJE 3
Streckad linje: morgon- och kvällsturer
Heldragen linje: dagsturer
4 LINJE 4
5 LINJE 5 Ringlinjen
6 LINJE 6
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards