REMISS KEMI, peroral glukosbelastning - CLV

advertisement
REMISS KEMI, Allergi
Kliniskt kemiska laboratoriet
Rem inrättning, klinik, avd/mott
Personnr
Namn
20.……. -
Provtagningsdatum:
.…....
-
.…….
Ytterligare information se Klin kem lab´s hemsida
LID-nr:
Provtagarsignatur:
Remitterande läkare:
Nedanstående uppräknade analyser utförs vid Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö - Ljungby.
Övriga önskade allergianalyser kan skrivas till på denna remiss.
Remiss:
Cambio COSMIC / REMISS KEMI + REMISS KEMI, Allergi
Rör:
Förvaring:
Provmängd:
Serumrör med gel.
Avskiljt serum i proppat rör kan förvaras 7 dygn vid 2-8°C. Vid längre tids förvaring -20°C.
140 µL serum, därefter 50 µL serum/ allergen.
Svarsrutiner:
Luftvägspanel och Födoämnespanel besvaras som positiv eller negativ.
Övriga svar lämnas ut i kU/L.

Luftvägspanel (katt, hund, häst, timotej, björk, gråbo, cladosporium, D.pteronyssius, D.farinae)

Födoämnespanel fx5 (äggvita, mjölk, fisk, vete, jordnöt, sojaböna)
Djur

e1 Kattepitel

c1 Penicillin G

f423 rAra h 2

e3 Hästmjäll

c2 Penicillin V

f352 rAra h 8

e5 Hundmjäll
Födoämnen

f428 rCor a 1

e82 Kanin

f1 Äggvita

f425 rCor a 8
Insektsgifter

f2 Komjölk

i1 Bigift

f3 Torsk

t3 Björk

i3 Getinggift

f4 Vete

t4 Hassel
Mögel

f12 Ärta

m2 Cladosporium

f13 Jordnöt

m3 Aspergillus

f14 Sojaböna

m6 Alternaria

f17 Hasselnöt
Kvalster

f20 Mandel

d1 D.Pteronyssinus

f24 Räka

d2 D.Farinae

f202 Cashewnöt
Externa analyser
Klin kem lab 150601
Födoämnen-allergena
komponenter
Läkemedel
Trädpollen
Gräspollen

g6 Timotej
Örtpollen (Weeds)

w6 Gråbo
Yrkesallergen

k82 Latex
Frågeställning/Upplysning








Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards