72 940

advertisement
Klicka för att starta
Ett mirakel 2011 kan vara att se till
att de fattiga i Pakistan har rent vatten.
Eller att lära en familj i Nicaragua
hur de går över från svedjebruk till växelbruk.
Hela världen är full av potentiella mirakel.
Ju mer pengar vi samlar in
till Annandagsinsamlingen
desto fler underverk kan vi utföra.
Jesus klarade dem på egen hand
– nu måste vi hjälpas åt. Allihop.
SMS:a ordet ”MIRAKEL”
till 72 940 så skänker du 50:till Annandagsinsamlingen.
Eller så sätter du in valfritt belopp
på pg: 90 08 24 – 4
Download