Passivhus Vi läser mer och mer om passivhus. Den som myntade

advertisement
Passivhus
Vi läser mer och mer om passivhus. Den som myntade
begreppet var Dr Wolfgang Feist som byggde Tysklands
första passivhus.
I ett passivhus fokuserar man på att minimera
värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation. Husen
byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal samt
en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning.
Vid extrem kyla eller om man vill ha varmare inomhus
brukar passivhusen ha ett värmebatteri som värmer
tilluften. Det är dock inget krav att använda tilluftssystemet
som värmebärare.
Energimyndigheten har tagit fram en kravspecifikation för
passivhus i Sverige. I avvaktan på ytterligare erfarenheter
från redan uppförda passivhus i Sverige utgör energikravet
endast en rekommendation.
Effektkrav
Man har satt upp krav för en maximal avgiven effekt för uppvärmning. I ett hus som är mindre än
200 m² är kravet 12 W/m² för den södra klimatzonen och för den norra zonen är värdet 16 W/m². I
uträkningar för energikraven på passivhusen är den dimensionerande inomhustemperaturen 20 °.
Energikrav
Den maximala mängden köpt energi för husets energianvändning (driftsel, varmvatten och värme)
dock ej hushållsel är satt till 55 kWh/ m² för hus i söder och 65 kWh/ m² för hus i den norra
klimatzonen. Om huset är mindre än 200 m² får man göra ett avdrag på 10 kWh/ m². Även i denna
uträkning är den dimensionerande inomhustemperaturen satt till 20 °.
ORDLISTA
mynt/a (-ar, -ade, -at)
begrepp (-et, -, en)
värmeförlust (-en, -er, -erna)
klimatskal
luoda, keksiä sana
käsite
lämmönhukka
ventilation (-en, -er, -erna)
lufttät, -t, -a
välisolerat
ytterskal (-et, -, -en)
värmeåtervinning (-en, -,-)
tilluft (-en,- ,-)
dock
tilluftssystem (-et, -,-)
kravspecifikation (-en, -er, -erna)
i avvaktan på
ytterligare
erfarenhet (-en, -er, -erna)
ilmanvaihto
ilmatiivis
hyvin eristetty
ulkokuori
lämmön talteenotto
tuloilma
kuitenkin, silti
tuloilmakoneisto, -järjestelmä
vaatimuserittely
sopivaa tilaisuutta odotellessa
lisäksi, vielä
kokemus
Klimatskalet är husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I
klimatskalet ingår förstås också husets fönster och ytterdörrar.
uppförd, uppfört, uppfördaa
effektkrav (-et, -,-en)
avgiva, avgiver, avgav, avgett/avgivit
dimensionera (-ar, -ade, -at)
driftsel (-en, -, -)
avdrag (-et, -, -en)
rakennettu
tehovaatimus
antaa
mitoittaa, suhteittaa
käyttösähkö
vähennys
I LETA EFTER ORD OCH FRASER I TEXTEN
1. Passiivitalossa keskitytään minimoimaan lämmönhukkaa eristyksellä ja ilmanvaihdolla.
________________________________________________________________________
2. Koneellinen ilmanvaihto
________________________________________________________________________
3. Energiavirasto on kehittänyt joukon vaatimuksia passiivitaloille Ruotsissa.
________________________________________________________________________
4. Laskelmat passiivitalon energiavaatimuksille on mitoitettu sisälämpötilalle 20°.
_________________________________________________________________________
5. Enimmäismäärä ostettua energiaa
_________________________________________________________________________
6. Rakennuksen energiankulutus
_________________________________________________________________________
7. Tässä laskelmassa on sisäilman mitoitettu lämpötila asetettu 20 asteeseen.
_________________________________________________________________________
II KOMBINERA ORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
passivhus
fokusera
ventilation
ytterskal
dock
använda
effektkrav
energianvändning
klimatzon
a. ilmastovyöhyke
b. silti
c. käyttää
d. tehovaatimus
e. energiankulutus
f. fokusoida
g. passiivitalo
h. ulkokuori
i. ilmastointi
III KORSORD
1. käsite
2. kylmyys
3. tarkentaa
4. eteläinen
5. lisäksi
6. käyttää
7. kokemus (jätä ensimäinen ruutu, jossa X, tyhjäksi)
8. laskelma
9. käyttösähkö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X
IV SKRIV ETT REFERAT PÅ FINSKA OM PASSIVHUS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekijät: Taru Kyllästinen ja Suvi Sammaljärvi
Download