Instruktioner fo r felso kning av CA-modul

advertisement
Instruktioner for felsokning
av CA-modul
Saknar bild
1. Kontrollera att TV:n är påslagen.
2. Kontroller att modul är korrekt insatt.
3. Kontrollera att TV:n stödjer de krav som en modul kräver. Systemkrav hittas på
installationsguiden.
4. Kontrollera hur många kanaler ni har i er kanallista och försök minnas hur många kanaler
som hittades vid kanalsökning. Vid en korrekt digital kanalsökning skall drygt 200 kanaler
hittas. Om då bara ett tio-tal kanaler hittas måste den digitala-kanalsökningen göras om. Se
då till att rätt värden används och att sökningen görs som kabel-sökning.
5. Konstatera om det gäller alla kanaler eller om det är så att de fria kanalerna fungerar (SVTkanalerna + TV4). Är det så att endast de fria kanalerna fungerar är får kanalsökningen göras
om.
6. Kontrollera att rätt läge på TV:n är valt. Vid användning av modul ska Digital-TV läge vara
inställt på TV:n.
7. Kvarstår problemet efter ovanstående kontroller får man vända sig till telefonsupporten.
Man kan också få sin modul kontrollerad på supportmottagningen på kontoret på Danska
vägen 57 B.
8. Har alla ovanstående kontroller gjorts får man vända sig mot TV-tillverkarens support.
Saknar enstaka kanaler
1. Får man meddelandet ”kodad kanal”, kontrollera så att kanalen/kanalerna ingår i ert
kanalutbud.
2. Ta ut kortet och torka av chippet, sätt därefter tillbaka kortet i modulen.
3. Skulle problemet kvarstå kan det vara ett signalproblem. Prova då en ny antennkabel. Ett
brott på en antennkabel kan leda till att kabeln tappar en del frekvenser och på så vis blir
bara vissa kanaler drabbade.
Kund får inte in alla kanaler i kanallistan
Får ni inte in alla kanaler brukar det vara ett resultat av signalproblem. Detta åtgärdas genom att
göra en ny digital kanalsökning på TV. Se här till att värdena som står på installationsblanketten blir
korrekta och att sökningen görs på kabel. Skulle detta resultera i samma icke fullständiga kanallista,
bör antennkabeln bytas och kanalsökningen upprepas. Detta förutsatt att installationen är korrekt
utförd.
Felmeddelande
CI+ Error Host Certificate Invalid
Detta är ett återkommande fel som kan drabba kunder med Samsung TV. Då ska följande göras för
att konstatera att TV:n är OK:
-
Dra ut antennkabel och modul från TV:n
Tryck i snabb följd med fjärrkontrollen:
o Mute
o Siffrorna 2,4,7
o EXIT
Man för då något av följande meddelande:
-
”Common interface test failed”. Då är TV:n defekt och kund får kontakta Samsung för
service.
”Common interface test success”. Då är TV:n OK och kan användas.
CI+ Not Certificate
Kommer detta upp betyder det att Tv:n inte stödjer modulens kryptering. I vissa fall fungerar ändå
modulen i TV. Så gör felsökning enligt ovan. Innan ni konstaterar att modulen inte fungerar till just er
TV.
Download