1157 Alternativa energikällor

advertisement
USA
-Texas
Filmens mål är att
- presentera Texas ur bl.a. geografisk synvinkel
- berätta om några av Texas viktigaste städer
- berätta om Texas viktigaste näringar, naturen, historia, klimatet och
invånarna
- berätta om den viktiga oljeproduktionen m.m.
Fakta
USA är en förbundsrepublik i Nordamerika som består av 50 delstater jämte
förbundsdistriktet District of Columbia. Ett antal områden i Amerika och
Oceanien är knutna till USA på olika sätt och med skiftande former av
självstyre. Störst är Puerto Rico, som liksom amerikanska Virgin Islands
ligger i Västindien. Viktigast i Oceanien är Guam och American Samoa. Fram
till år 2000 har USA haft visst ansvar för drift m.m. av Panamakanalen.
Fakta om USA
Statsskick: republik
Yta: 9 372 164 km2
Huvudstad: Washington D C (572 000 invånare 2000)
Högsta berg: Mount McKinley i Alaska (6 198 m ö h)
Längsta flod: Missouri-Mississippi
Största sjö: Lake Michigan
Invånarantal: 281 miljoner (2000)
Invånare/km2: 29
Läs- och skrivkunnighet: 98 % (men en tiondel av de vuxna har stora läs- och
skrivsvårigheter)
Folkgrupper: vita 75%, svarta 12%, spansktalande/hispanics 13%, asiater
3,6%, indianer 0,8%, Alaskas ursprungsbefolkning 0,9%,
ursprungsbefolkning på Hawaii och från andra söderhavsöar 0,1 %
Språk: engelska/amerikanska
Religion: protestanter 32 %, katoliker 23 %, judar 2,3 %, grekisk-ortodoxa 1,5
%, muslimer 1,5 % övriga mindre än 1%
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 2 %, industri 23 %, tjänster 63
%, offentliga sektorn 12 % (1993)
Naturtillgångar: olja, naturgas, kol, mineraler, skog
Viktigaste exportvaror: maskiner och transportutrustning (flygplan, datorer),
kemiprodukter, livsmedel, spannmål
Valuta: 1 dollar = 100 cent
Medlemskap i internationella organisationer: FN, APEC, IMF, NATO,
NAFTA, OAS, OECD, OSSE, WTO, Världsbanken m.fl.
Uppgifterna är hämtade ur Länder i fickformat om USA som utkom 2001.
Speltid: 20 min
Från: 9 år
Ämne: Geografi: Nordamerika
Originaltitel: U.S. Geography
for Children: Texas
Produktion: Schlessinger
Media, USA
Svensk version:
Cinebox Media, 2004
Ansvarig utgivare:
Mats Högberg
Filmnr: 1218
CINEBOX MEDIA
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
Epost: [email protected]
2 – USA - Texas
STUDIEHANDLEDNING
Texas är en av delstaterna i USA med en yta på ca 695 676 km2. År 1999 hade delstaten 19,8 miljoner invånare, vilket
gör det till landets näst största delstat – både då det gäller areal som folkmängd. Huvudstad är Austin.
Kustslätten vid Mexikanska golfen är flack och utmärks av sumpmarker och sandbarriärer närmast havet. Innanför
kustslätten utbreder sig de bördiga inre slätterna, som upptar största delen av delstatens yta. I västra Texas avlöses
dessa av de torra och flacka höga slätterna.
Längst i väster når utlöpare från Klippiga bergen in i Texas. Klimatet uppvisar stora variationer, inte minst på
grund av delstatens storlek. Galveston vid kusten har ett subtropiskt klimat med medeltemperatur i januari på 13 °C
och juli på 29 °C. Årsmedelnederbörden är här drygt 1 100 mm. Motsvarande värden för El Paso längst i väster, som
har ett ökenartat klimat, är 7 °C i januari och 27 °C i juli samt en årsmedelnederbörd av 240 mm.
Folkökningen har under senare år varit kraftig, främst på grund av stor inflyttning. Många har latinamerikansk
(mexikansk) bakgrund och drygt 11 % är svarta. Ca 80 % av befolkningen bor i storstadsregioner, av vilka de största är
Dallas-Fort Worth (ca 4 miljoner invånare), Houston (ca 3,7 miljoner invånare), San Antonio (ca 1,3 miljoner invånare)
och Austin (ca 846 200 invånare).
Tidigare var de viktigaste näringsgrenarna i Texas bl.a. bomull, boskap och olja, men delstaten är stor och har
efterhand utvecklat ett mångsidigt näringsliv. Jordbruksproduktionen är omfattande. Bomull är fortfarande en
ledande gröda, men här produceras även bl.a. ris, jordnötter, grönsaker och citrusfrukter. Texas har USA:s största
boskapsuppfödning. Svavel, salt, helium och magnesium är viktiga bergsbruksprodukter. Störst betydelse har dock
tillgångarna på olja och naturgas, där Texas är USA:s ledande delstat. Stora oljeraffinaderier och omfattande
petrokemiska och kemiska industrier, främst längs golfkusten, dominerar den industriella ekonomin. Delstatens
industri baserades länge på lokala råvaror, och fortfarande är textil- och livsmedelsindustrin omfattande. Den
elektroniska industrin, liksom den i vissa avseenden närstående rymdfarts- och flygindustrin, spelar mycket stor roll.
Ekonomiskt betydelsfulla är en rad federala anläggningar, bl.a. militära flygbaser. Även turismen är en viktig
inkomstkälla. Texas har goda transportleder (vägar, järnvägar och kanaler) samt en rad stora hamnar och flygplatser.
Diskussionsfrågor
1. Är Texas en av USA:s största eller minsta delstater?
2. Vad betyder ”Rio Grande” på spanska?
3. Varför kallas ett område i Texas för ”panhandleområdet”?
4. Kan du ge exempel på några av Texas viktigaste näringsgrenar?
5. Vilka bodde i Texas, innan spanjorerna kom dit?
6. Vad betyder ”tejas”, ordet som ”Texas” ursprungligen kommer ifrån?
7. Ge exempel på minst två länder som försökt lägga Texas under sig.
8. Ge exempel på några städer som blivit uppkallade efter viktiga historiska personer.
9. Varför produceras det så mycket olja i just Texas?
10. Vad kallas det när man gör t.ex. bensin av olja?
11. Vad är en orkan och vad är en tornado?
12. Vilka flygande djur är det Isabel gillar att titta på med sina kompisar?
13. Vad är egentligen en cowboy? Vet du förresten vad ordet betyder?
14. Vilken maträtt ”uppfanns” av cowboyerna?
Här kan du hämta mer information
http://www.ui.se - Utrikespolitiska institutet
http://www.vagabond.se - resetidningen Vagabonds hemsida
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.aftonbladet.se - Aftonbladet
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://www.skolutveckling.se/ - Hjälp till skolor
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.mamma.com - bra sökmotor 2
Download