ungdrive-företag

advertisement
När ditt företag köper tjänster av ett
UNGDRIVE-FÖRETAG
Ett UngDrive-företag är inte godkänt för F-skatt, vilket har betydelse för vem som ska betala socialavgifterna och innehålla preliminärskatten.
Det innebär att ett företag som köper tjänster/arbete från UngDrive-företaget ansvarar för skatt och arbetsgivaravgifter på ersättningen
på samma sätt som om personen varit anställd. Det innebär inte att ett anställningsförhållande har uppstått, utan bara att skatter och
avgifter behandlas på samma sätt som för en anställd.
EXEMPEL 1 (ERSÄTTNING: 1 000 KR/PERSON OCH ÅR ELLER MER)
SPECIFIKATIONBELOPP
Målning, slipning, kittning (30 tim á 110 kr) 3 300 kr
Utlägg för fönsterkitt och färg enligt kvitto 1 200 kr
TOTALT ATT BETALA4 500 kr
UngDrive-företagare: Julia Persson 940101-0123
Albin Nilsson 940102-0134
Julia och Albin fördelar inkomsten lika mellan sig. Eftersom ersättningen
för arbetet på 3 300 kr är mer än 1 000 kr per delägare ska företaget, som
är köpare av tjänsten, tänka på följande:
1. Om ungdomarna inte lämnar något “Intyg för utbetalning av lön utan
skatteavdrag”, ska företaget dra av preliminärskatt med 30 % på arbetskostnaden (inte på materialet). För var och en blir det 495 kr i preliminärskatt (30 % av 3 300 kr/2 personer ).
2. Betala 3 510 kr av fakturabeloppet på 4 500 kr till UngDrive-företaget
(4 500 kr -495 kr skatt för Julia och -495 kr skatt för Albin).
3. Betala 511 kr i arbetsgivaravgifter (15,49 % av 3 300 kr ).
4. Lämna kontrolluppgift till respektive på beloppen 1 650 kr (3 300 kr/2),
samt avdragen preliminärskatt 495 kr.
EXEMPEL 2 (ERSÄTTNING: 100-999 KR/PERSON OCH ÅR)
SPECIFIKATIONBELOPP
Målning, slipning, kittning (10 tim á 110 kr) 1 100 kr
Utlägg för fönsterkitt och färg enligt kvitto 450 kr
TOTALT ATT BETALA1 550 kr
UngDrive-företagare: Julia Persson 940101-0123
Albin Nilsson 940102-0134
Julia och Albin fördelar inkomsten lika. Om företaget inte betalar ut något
mer till någon av dem under året för arbete (dvs. ingen får mer än 999
kr totalt) ska de bara lämna en kontrolluppgift för respektive, på 550
kr. Företaget ska betala hela fakturabeloppet på 1 550 kr till UngDriveföretaget.
INFORMATIONEN ÄR FRAMTAGEN
I SAMARBETE MED SKATTEVERKET
Utan kompetent personal på Skatteverket
vore UngDrive-företagande inte möjligt.
SÅ FUNKAR DET I KORTHET
Hur du som köpare av tjänsten/arbetet ska göra framgår av följande
tabell. Beloppen gäller ersättning per delägare i UngDrive-företaget.
Upp till och med 99 kr/år Ingen åtgärd
100 – 999 kr/år
Ditt företag ska lämna kontrolluppgift
till Skatteverket
1 000 kr/år eller mer
Ditt företag ska betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och lämna
kontrolluppgift till Skatteverket
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG
• Skatter och avgifter räknas bara på värdet av arbetet - du ska alltså
inte ta med värdet av material och varor. Du måste veta personnumret
på delägarna samt hur stor del av ersättningen var och en ska ha.
• För att du ska kunna skicka en kontrolluppgift och lönebesked till
UngDrive-delägarna är det bra om du har deras adress.
• Ett UngDrive-företag är normalt inte momsregistrerat. UngDriveföretaget får då inte ange moms på fakturan och du som köpare får
därmed inte dra av någon moms.
• Tänk på att du inte ska dra någon skatt i det fall UngDrive-delägaren
lämnar ett “Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Läs gärna
mer i broschyr SKV 430.
TACK FÖR DITT ENGAGEMANG!
När du köper tjänster/arbete från ett UngDrive-företag hjälper du
ungdomarna i deras lärande om hur det är att driva ett företag. Ett
blomstrande samhälle kräver initiativrika yngre, så ge dem gärna
chansen även om det innebär lite merarbete för dig!
Mer om skatteregler kring UngDrive-företag? www.skatteverket.se/ung
Mer om koncepetet UngDrive? www.ungdrive.se
Download