rr - Sveriges Radio

advertisement
Finansdepartementet
Pressmeddelande
2009-09-07
Mia Widell
Pressekreterare
08-405 17 21
070-353 49 66
Kraftfull förstärkning av den
kommunala ekonomin i Örebro län
Kommuner och landsting får ytterligare tio miljarder kronor i
tillskott från staten för att mildra effekterna av den ekonomiska
krisen. Det föreslår regeringen i den kommande
budgetpropositionen för 2010 och tilläggsbudgeten för 2009.
Tillsammans med det tillskott som föreslogs i samband med den
ekonomiska vårpropositionen förstärks därmed
kommunsektorn med sammanlagt 17 miljarder kronor för 2010.
- För att säkra välfärdens kärna inom skolan, sjukvården och
äldrevården och för att motverka ökad arbetslöshet i spåren av den
ekonomiska krisen gör vi en kraftfull satsning på kommunsektorn. För
kommunerna och landstinget i Örebro län innebär regeringens förslag
ytterligare ungefär 300 miljoner kronor för 2010. Tillsammans med det
vi föreslog i våras uppgår hela förstärkningen till 810 miljoner kronor
2010-2012 för Örebro läns landsting och kommuner, säger kommunoch finansmarknadsminister Mats Odell (kd).
Av de tio miljarderna som föreslås i budgetpropositionen betalas sex
miljarder ut som ett extra tillskott i december samtidigt som de
permanenta statsbidragen för 2010 höjs med fyra miljarder kronor.
Regeringen avsätter dessutom ytterligare en miljard kronor till
landstingen för kostnader för pandemin.
I samband med den ekonomiska vårpropositionen föreslog regeringen
att staten ger kommunsektorn ett tillfälligt bidrag på 7 miljarder
kronor i december 2009 för 2010. För åren 2011 och 2012 aviserade också
regeringen att kommunsektorn får 5 miljarder mer i statsbidrag än den
nivå som presenterades i budgetpropositionen för 2009.
- Mot bakgrund av den försämring som vi har sett av ekonomin i
kommunsektorn under våren och mot bakgrund av att staten har ett
visst utrymme har regeringen valt att prioritera kommunsektorn i
budgetpropositionen, säger kommun- och finansmarknadsminister
Mats Odell(kd).
2
Det tillfälliga tillskottet till kommunsektorn, både det som beslutades i
våras och det som nu föreslås kommer att fördelas efter folkmängd per
den 1 november 2009.
Jämfört med 2006 har nivån på tillskotten till kommunsektorn höjts
med 38 miljarder kronor till 2010 (inkl. det tillfälliga konjunkturstödet
2010 m.m.).
Effekter för Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län
av förslag i den ekonomiska vårpropositionen, tilläggsbudget för
2009 och budgetpropositionen för 2010 (Tillskott till landstingen
i samband med den pågående pandemin ej inräknad)
Konjunkturstöd fördelas efter invånarantal den 1 nov. 2009.
Nedanstående siffror bygger på Statistiska Centralbyråns
uppgifter den 30 juni 2009 varför det verkliga utfallet kan avvika
något från nedanstående beräkning.
(tkr)
Riket
Konjunkturstöd
Konjunkturstöd
Utbetalning
dec.2009
a)Tilläggsbudget
m.a. bp10
Utbetalning
dec.2009
b)Tilläggsbudget
m.a.
bp10+tilläggsbudget
m.a.våp09
Statsbidrag
Totalt tillskott
m.a.bp10
Totalt
tillskott m.a.
våp09+bp10
2010
c)Förslag
Bp10
2011
d)Aviserat
våp09
2012
e)Aviserat
våp09
2010
a+c
2010-2012
b+c+d+e
6000 000
13 000 000
4000 000
5000 000
5000 000
10 000 000
27 000 000
Örebro läns
landsting
53 862
116 700
35 908
44 885
44 885
89 770
242 378
Askersund
5 135
11 126
3 423
4 279
4 279
8 558
23 107
Degerfors
4 422
9 581
2 948
3 685
3 685
7 370
19 900
Hallsberg
6 887
14 922
4 591
5 739
5 739
11 478
30 991
Hällefors
3 301
7 152
2 201
2 751
2 751
5 501
14 854
Karlskoga
13 472
29 189
8 981
11 227
11 227
22 453
60 623
Kumla
9 112
19 743
6 075
7 593
7 593
15 187
41 004
Laxå
2 619
5 675
1 746
2 183
2 183
4 365
11 787
Lekeberg
3 230
6 999
2 154
2 692
2 692
5 384
14 536
Lindesberg
10 435
22 610
6 957
8 696
8 696
17 392
46 959
Ljusnarsberg
2 297
4 978
1 532
1 915
1 915
3 829
10 338
Nora
4 683
10 146
3 122
3 902
3 902
7 804
21 072
Örebro
60 084
130 181
40 056
50 070
50 070
100 139
270 376
Totalt
179 539
389 001
119 693
149 616
149 616
299 232
807 926
Download