kk - Sveriges Radio

advertisement
Finansdepartementet
Pressmeddelande
2009-09-07
Mia Widell
Pressekreterare
08-405 17 21
070-353 49 66
Kraftfull förstärkning av den
kommunala ekonomin i Värmlands län
Kommuner och landsting får ytterligare tio miljarder kronor i
tillskott från staten för att mildra effekterna av den ekonomiska
krisen. Det föreslår regeringen i den kommande
budgetpropositionen för 2010 och tilläggsbudgeten för 2009.
Tillsammans med det tillskott som föreslogs i samband med den
ekonomiska vårpropositionen förstärks därmed
kommunsektorn med sammanlagt 17 miljarder kronor för 2010.
- För att säkra välfärdens kärna inom skolan, sjukvården och
äldrevården och för att motverka ökad arbetslöshet i spåren av den
ekonomiska krisen gör vi en kraftfull satsning på kommunsektorn. För
kommunerna och landstinget i Värmlands län innebär regeringens
förslag ytterligare ungefär 290 miljoner kronor för 2010. Tillsammans
med det vi föreslog i våras uppgår hela förstärkningen till 790 miljoner
kronor 2010-2012 för Värmlands läns landsting och kommuner, säger
kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd).
Av de tio miljarderna som föreslås i budgetpropositionen betalas sex
miljarder ut som ett extra tillskott i december samtidigt som de
permanenta statsbidragen för 2010 höjs med fyra miljarder kronor.
Regeringen avsätter dessutom ytterligare en miljard kronor till
landstingen för kostnader för pandemin.
I samband med den ekonomiska vårpropositionen föreslog regeringen
att staten ger kommunsektorn ett tillfälligt bidrag på 7 miljarder
kronor i december 2009 för 2010. För åren 2011 och 2012 aviserade också
regeringen att kommunsektorn får 5 miljarder mer i statsbidrag än den
nivå som presenterades i budgetpropositionen för 2009.
- Mot bakgrund av den försämring som vi har sett av ekonomin i
kommunsektorn under våren och mot bakgrund av att staten har ett
visst utrymme har regeringen valt att prioritera kommunsektorn i
budgetpropositionen, säger kommun- och finansmarknadsminister
Mats Odell(kd).
2
Det tillfälliga tillskottet till kommunsektorn, både det som beslutades i
våras och det som nu föreslås kommer att fördelas efter folkmängd per
den 1 november 2009.
Jämfört med 2006 har nivån på tillskotten till kommunsektorn höjts
med 38 miljarder kronor till 2010 (inkl. det tillfälliga konjunkturstödet
2010 m.m.).
Effekter för Värmlands läns landsting och kommunerna i
Värmlands län av förslag i den ekonomiska vårpropositionen,
tilläggsbudget för 2009 och budgetpropositionen för 2010
(Tillskott till landstingen i samband med den pågående
pandemin ej inräknad)
Konjunkturstöd fördelas efter invånarantal den 1 nov. 2009.
Nedanstående siffror bygger på Statistiska Centralbyråns
uppgifter den 30 juni 2009 varför det verkliga utfallet kan avvika
något från nedanstående beräkning.
(tkr)
Riket
Värmlands läns
landsting
Arvika
Konjunkturstöd
Konjunkturstöd
Utbetalning
dec.2009
a)Tilläggsbudget
m.a. bp10
Utbetalning
dec.2009
b)Tilläggsbudget
m.a.
bp10+tilläggsbudget
m.a.våp09
Statsbidrag
Totalt tillskott
m.a.bp10
Totalt
tillskott m.a.
våp09+bp10
2010
c)Förslag
Bp10
2011
d)Aviserat
våp09
2012
e)Aviserat
våp09
2010
a+c
2010-2012
b+c+d+e
6000 000
13 000 000
4000 000
5000 000
5000 000
10 000 000
27 000 000
52 891
114 596
35 260
44 076
44 076
88 151
238 008
11 832
25 637
7 888
9 860
9 860
19 721
53 246
Eda
3 909
8 470
2 606
3 258
3 258
6 515
17 591
Filipstad
4 800
10 399
3 200
4 000
4 000
7 999
21 598
Forshaga
5 153
11 165
3 435
4 294
4 294
8 588
23 189
Grums
4 149
8 989
2 766
3 457
3 457
6 915
18 669
Hagfors
5 761
12 483
3 841
4 801
4 801
9 602
25 926
Hammarö
6 641
14 390
4 428
5 535
5 535
11 069
29 887
38 007
82 349
25 338
31 673
31 673
63 346
171 033
Karlstad
Kil
5 300
11 483
3 533
4 417
4 417
8 833
23 850
10 842
23 490
7 228
9 035
9 035
18 070
48 788
Munkfors
1 715
3 715
1 143
1 429
1 429
2 858
7 717
Storfors
1 966
4 260
1 311
1 638
1 638
3 277
8 848
Sunne
6 064
13 139
4 043
5 054
5 054
10 107
27 289
Säffle
7 091
15 363
4 727
5 909
5 909
11 818
31 908
Torsby
5 693
12 334
3 795
4 744
4 744
9 488
25 617
Årjäng
4 488
9 723
2 992
3 740
3 740
7 480
20 195
Totalt
176 302
381 988
117 535
146 919
146 919
293 837
793 360
Kristinehamn
Download