Avtal

advertisement
Regionalt utvecklingscentrum för skola
Nätverk Estetiska lärprocesser 2012-2013
Välkommen till startdagen/första seminariedagen
Tid
Plats
10 maj 2012, kl. 9.00-16.00
Värmlands museum, Sandgrundsudden i Karlstad
Estetiska lärprocesser
Arno Saarnak (Bild) och Mia-Marie Sternudd-Groth (Drama) föreläser om ”Estetiskt
lärande som kunskapsväg”
Presentation av alla konstnärliga uttryck som ingår i de olika seminarierna.
Workshop i Bild (Arno Saarnak), Dans (Jenny Davidsson), Drama (Mia-Marie Sternudd-Groth)
och Musik (Mona Person Aronsson)
Program:
08.30-09.00 Registrering, anmälan utanför Aulan på Värmlands Museum
09.00–10.00 Gemensam inledning
10.00–10.30 Kaffe
10.30–12.00 Föreläsning: ”Estetiskt lärande som kunskapsväg” (Inklusive
gruppindelning inför eftermiddagens workshops)
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Workshop i Bild, Dans, Drama och Musik i tvärgrupper
14.30–15.30 Dialogcafé och kaffe
15.30–16.00 Gemensam avslutning och information inför höstens seminariedagar
Lokaler workshops kl. 13.00–14.30:
Bild: Bruket
Dans: Lusten
Drama: Sinnet
Musik: Lokal i Cyrillus huset (konstavdelningen)
RUC bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch fixar var och en på egen hand
______________________________________________________________________
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards