Läsning + dans

advertisement
Läsning + dans
Jenny Karlsson
Bibliotekspedagog,
Stockholms stadsbibliotek (Farsta)
Lgr 11
• Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i
bild, text och form ska vara inslag i skolans
verksamhet (s.10).
• […] kan använda och ta del av många olika
uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama
och dans samt har utvecklat kännedom om
samhällets kulturutbud (s.14).
• För övrigt nämns dans i kursplan för Idrott och
Hälsa samt Musik.
Läsprocessen
FÖRE
Locka
Boktipsa
Förarbete
Sätta in i sammanhang
Etc
UNDER
Stötta
Samarbeta
Förklara
Etc
EFTER
Fördjupa
Samtala
Reflektera
Dansa?
Etc
Exemplet
Två övningar
• Kepsen leder
• Kändis på cat-walk
Alla härmar den som har kepsen
på huvudet
Diagonalen, Gå, Fryst position på 4,8
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards