SCENKONST - ALLT FRÅN TEATER TILL DRAMA.

advertisement
SCENKONST - ALLT FRÅN TEATER TILL DRAMA.
WORKSHOP/INNEHÅLL/UPPLÄGG
DUO DANZEROS workshop i scenkonst, ett stort och omfattande begrepp som ger mängder
av möjligheter till utveckling och spännande upptäckter, om sig själv och sina kamrater.
Teater, att se, drama, att göra, det vill säga, teater är något som spelas för publik och drama
är övningar inom och för en grupp.
Duo Danzeros erbjuder bägge delar beroende på målgrupp och målsättning. Drama där
övningarna kan utgå ifrån ett visst angeläget tema och deltagarna lär sig grunderna för
improvisation, rollspel, givna förutsättningar och möjlighet att prova verkliga händelser i en
trygg miljö.
I teater är pjäsen eller uppträdandet det centrala. Arbetet dit kan exempelvis innehålla
improvisationer om ett givet tema, hur skapas en karaktär och hur uppträder den i de olika
situationerna som pjäsen ger. Textbearbetning och röstövningar liksom kroppsligt uttryck,
exempelvis känslor. Behövs det scenografi, ljus, smink och kostymer.
Oavsett om inriktningen är drama eller teater så kan övningarna och upplägget anpassas till
kursplan och centralt innehåll, exempelvis gestalta historiska händelser, dramatisera texter i
svenska.
TIDSÅTGÅNG/LOKAL
Ett pass bör vara en längre lektion, från 60 min. men även här beror det på upplägg,
målsättning och antal elever. Övningarna går alldeles utmärkt att genomföra i ett
iordningställt klassrum. Om det gäller en avslutande föreställning är det kanske lämpligare
med en större lokal med både plats för aktörer, scen och publik.
DUO DANZEROS
Duo Danzeros är en fri teatergrupp med inriktning på barn- och familjeteater och pedagogisk
verksamhet inom cirkus och teater. Vi har arbetat med och undervisat i cirkus, varieté,
teater och drama sedan -85 och 2011 fick vi även vår lärarexamen inom teater.
KOSTNADER
Kostnaderna för en workshop beror på utformning, längd och antal lärare. Men vi utgår från
de tariffer fastställda av Kulturrådet gällande Skapande Skola.
Upplägg och utformning enligt önskemål. För mer information kontakta;
DUO DANZEROS HANS NORDSTRÖM & LENA JACOBSSON
[email protected] 070 290 39 80 www.duodanzeros.com
Download