Wallerska skolan Skolförvaltning nordväst ÖREBRO

advertisement
Wallerska skolan
Skolförvaltning nordväst
ÖREBRO
NATURORIENTERANDE ÄMNEN(NO), ÅR 6
Målkriterier
Beskrivning
Biologi
Eleven kan delta i samtal om bevarandet av Eleven kan namnge olika naturtyper och
några växter samt djur som är specifika för
naturtyper och mångfalden av arter i
naturtyper i olika delar av världen.
världen.
Eleven har kännedom om hur celler är
byggda och hur de fungerar.
.
Fysik
Eleven känner till elektriska laddningar.
Eleven känner till principen för den
elektriska kretsen och begrepp som ström
och spänning.
1(2)
Exempel
Jag känner till lite om växter och djur som
finns i olika naturtyper i världen, t.ex.
regnskog, savann och öken.
Eleven vet att celler kan dela sig och bli
fler.
Eleven kan ge exempel på olika slags celler
i människokroppen.
Eleven känner till att celler har olika
livslängd och vet vad som händer med
celler som dör.
Jag vet något om celler, t.ex. nervcell,
hudcell, muskelcell och lite om hur de
fungerar.
Eleven har kännedom om begrepp som
statisk elektricitet, elektroner och protoner.
Jag förstår något om hur elektricitet
fungerar och kan berätta lite om detta.
Eleven vet hur ett batteri och en glödlampa
fungerar och hur man kopplar en
strömkrets.
Eleven har kännedom om begrepp som
sluten strömkrets, parallell- och
seriekoppling.
Jag kan göra olika experiment med
elektricitet och förklara vad som händer.
Jag vet vad som händer med döda celler.
(ramlar av huden eller följer med urin och
avföring)
Wallerska skolan
Skolförvaltning nordväst
ÖREBRO
NATURORIENTERANDE ÄMNEN (NO), ÅR 6
Målkriterier
Kemi
Eleven har kunskap om några kemiska
föreningar och kemiska reaktioner.
.
2(2)
Beskrivning
Exempel
Eleven kan berätta om hur det går till när
nya ämnen bildas.(t.ex H+O=H2O)
Eleven kan berätta hur en kemisk reaktion
går till, t.ex. fotosyntesen, järn och vatten
bildar rost, jäsning vid bakning)
Jag vet vad en kemisk förening är och kan
ge några exempel, (t.ex. vatten)
Jag vet vad en kemisk reaktion är och kan
ge några exempel (t.ex. fotosyntesen, rost)
Eleven har kunskap om några grundämnen. Eleven vet vad ett grundämne är (molekyler Jag vet vad ett grundämne är och kan ge
exempel på några olika. (T.ex. guld,syre,
som består av en sorts atomer).
aluminium).
Eleven kan ge några exempel på olika
grundämnen. (t.ex.guld, väte, aluminium,
syre, helium, klor).
Download