Buddhismen

advertisement
Vi tittar på världsreligionerna - Buddhismen
Ur kursplanen för religionskunskap:
”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och
på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och
uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.”
Vi tittar på världsreligionerna - Buddhismen
Buddhismen är världens fjärde största religion med 360
miljoner troende. Många bor i väst, men flest finns i Asien.
I Thailand är 95 procent buddhister. I Kina finns 100 miljoner
buddhister.
Tro
Buddhismen uppkom för ungefär 2500 år sedan i Neapel. I byn
Lumbini föddes prinsen Siddharta Gautama, som överröstes med
rikedomar och levde avskilt. Av en slump fick Siddharta reda på hur
vanliga människor levde, och kom fram till att ingen, varken rik eller
fattig, kunde undgå att bli sjuk, åldras och dö.
Speltid: 21 min
Som 29-åring gav sig Siddharta i väg som eremit för att finna ett sätt
att befria människan från livets lidande. Genom meditation under ett
träd blev Siddharta upplyst och känd som Buddha.
Från: 10 år
Ämne: Religion
Originaltitel: Let’s talk about
World Religions - Buddhism
Produktion:
©
Channel 4, 2012
Svensk version:
©
Cinebox, 2013
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1528
Hinduismen var huvudreligionen i samhället där Buddha växte upp
och det finns flera hinduistiska influenser i buddhismen. Karma och
reinkarnation finns både inom buddhismen och hinduismen.
Buddha fick lärjungar och i 45 års tid reste han och spred sin lära i
Indien. Barmhärtighet mot allt levande är centralt inom buddhismen.
Nirvana beskrevs av Buddha som den allra högsta lyckan.
Zenbuddhister anser att meditation är främsta vägen till Nirvana.
De fyra ädla sanningarna är:
Livet är fyllt av lidande.
Begär är roten till allt lidande.
Lidandet tar slut när begären tar slut.
Den åttafaldiga vägen möjliggör frigörelse från lidandet.
Den åttafaldiga vägen:
Rätt sinneslag, rätt tankar, rätt tal, rätt handlande, rätt vandel, rätt
strävan, rätt vaksamhet och rätt försjunkande.
Inriktningar:
Therevada , ”De äldres skola”, dominerar i sydostasien.
Mayanna, ”Den stora farkosten” är den största och dominerar i
östasien. I grunden är de två skolorna eniga och de skiljer mest i
seder och bruk. Mayanna-buddhismen skiljer sig från Therevadabuddhismen genom tron på många Bodhisattvor som hjälper andra
att upplysas.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Vi tittar på världsreligionerna - Buddhismen
Här kan du hämta mer information
Symboler, riter och heliga skrifter
Sangha är det äldsta klostersamfundet i världen
grundat av Buddha. De som ingår avsäger sig alla
materiella ägodelar och lever under strikta klosterlöften
som till exempel celibat. Lokalbefolkningen ger mat till
munkar för god karma, munkarna ger lokalbefolkningen
spirituell vägledning.
Buddhas kremerade kropp fördelades i åtta urnor i
gravhögar som kallas stupor. Dessa stupor finns på
viktiga platser där Buddha rest och predikat.
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/
buddhismen - SO-rummet om buddhismen
http://www.buddhism-sbs.se/ - Sveriges Buddhistiska
samarbetsråd
http://www.buddhanet.net/ - Buddhist Education and
Information Network
http://www.accesstoinsight.org/ - Readings in
Theravada Buddhism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion - om religion
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsreligion –
om världsreligioner
http://www.religion.nu/ - en pedagogisk guide till olika
religioner
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion - SOrummet om religionskunskap
www.google.se - användbar sökmotor
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Sweden&setla
nguage=Swedish - Factlab
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
Under Vesak i slutet av maj och början av juni hedras
Buddhas födelse, uppgång och död på samma dag. Tre
varv runt en stupa symboliserar Buddha, Buddhas lära
och Klostersamfundet.
Lotusblomman som reser sig i gyttjan och blommar är
en symbol för hur Buddha frigjordes från omgivande
materia medan hans kropp var kvar på jorden.
Buddhismen är ursprungligen en muntlig tradition som
senare samlades i Tripitaka skriven på pali, ett språk
närbesläktat språket Buddha talade.
Diskussionsfrågor
1. Kan man vara lycklig utan materiella tillgångar?
2. På vilket sätt ansåg Buddha att alla människor
lider?
3. Kan man frigöras från lidande?
4. Vad betyder Nirvana?
5. Vilka likheter och skillnader mellan olika religioner
kan du komma på?
6. För att komma närmare sin gud finns det olika sätt
som människor världen över använder. Kan du ge
några exempel?
7. Vilka skäl kan det finnas för människor att tro? Ge
gärna några olika exempel.
8. Dela in er i par: Nämn 3-4 saker som du och din
kompis kommer ihåg från filmen. Varför tror ni att
ni minns just dessa? Diskutera!
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Download